اسم اشاره با مثال

اسم اشاره با مثال

اسم اشاره با مثال

اسم اشاره نزدیک با مثال
اسم اشاره دور با مثال
اسم اشاره در زبان عربی به دو نوع دور و نزدیک تقسیم می شود
اسم اشاره نزدیک : هذا – هذه – هاتان
مثال: هذا کتاب : این یک کتاب است
اسم اشاره دور:
ذلک تلک اولئک
مثال: ذلک کتاب : آن یک کتاب است

اما در زبان عربی برای اسم مذکر از اسم اشاره مذکر و برای مؤنث از اسم اشاره مؤنث استفاده می شود.

– اسم اشاره در زبان عربی:

۱)اسم اشاره به نزدیک:

مفرد مذکر:هذا مفرد مؤنث: « هذهِ»

مثنی مذکر: هذانِ ، هَذَینِ مثنی مؤنث: «هاتانِ ، هاتِینِ »

جمع:«مذکر و مؤنث» هؤلاء

۲)اسم اشاره به دور

مفرد مذکر: ذلِکَ مفرد مؤنث: تلکَ

مثنی مذکر: ذانِکَ ،ذَینِکَ مثنی مؤنث: تَانِکَ ، تَینِکَ

جمع: «مذکر و مؤنث» اولئکَ

چند لفظ از اسماء اشاره به مکان اختصاص دارد:

هُنا: برای اشاره به نزدیک« اینجا»

هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط.

هُنالِکَ و ثَمَّ: برای اشاره به مکان دور

ترجمه اسم اشاره:

اگر بعد از اسم­ اشاره ­اسم­ دارای(ال)بیاید باید لازم ­است ­که ­اسم اشاره ­به ­صورت مفرد (این) و (آن) ترجمه ­کرد. و برعکس­ اگراسم بعد از آنها (مشارٌالیه) نکره ­باشد اسم اشاره­ طبق صیغه ­ی خود ومشارٌالیه به صورت­ مفرد ترجمه می­شود.

به ترجمه ی عبارات زیر توجه کنید:

هذهِ الشَّجرهُ باسِقَهٌ:

این درخت ، بلند است.

هؤلاءِ الطالباتُ مُجتَهِداتٌ:

این دانش آموزان ، کوشاهستند.

هؤلاءِ طلابٌ: اینها ، دانش آموز هستند.

هؤلاءِ النّاسُ یُکْرِمُونَنِی:

این مردم مرا گرامی می دارند.

هذا المُعَلِّمُ حاذِقٌ:

این معلّم ، ماهر است.

هذانِ­ المُعَلِّمانِ حاذِقانِ :

این معلّمان ماهر هستند.

هذانِ­ معلِّمانِ:

اینها ، معلّم هستند.

هؤلاءِ الْمُعَلِّمُونَ حَاذقُونَ:

این معلّمان ماهر هستند.

هؤُلاءِ مُعَلِّمُونَ:

اینها معلّم هستند.

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

View all posts by شرکت ناسار - تجارت با عراق →

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *