بررسی نقش ترجمه در آموزش زبان

بررسی نقش ترجمه در آموزش زبان

بررسی نقش ترجمه در آموزش زبان

 

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

 

همچنین بخوانید :دال و مدلول چیست ؟

بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

نویسندگان حمیده محمدی, جلیل ا فاروقی, علی علیزاده (انتقال)
نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
هدف از انجام این تحقیق،  نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی به دست می آید. افراد شرکت کننده در تحقیق، کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، مشتمل بر۵۰ نفر هستند که به یک پرسشنامه ی محقق- ساخته، با روایی و پایایی مناسب، پاسخ می دهند. پرسشنامه ی مورد استفاده، نگرش شرکت کنندگان در پژوهش را نسبت به نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت های چهارگانه ی زبانی شان می سنجد. در پایان، پس از تایید نرمال بودن داده ها با استفاده از نمودار Q-Q Plot و آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها به وسیله ی آزمون T تک نمونه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج حاصل، حکایت از نقش موثر فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دارد.

کلیدواژگان: فعالیت ترجمه، آموزش زبان، یادگیری زبان، زبان دوم یا بیگانه

 

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و سئو و طراحی قالب توسط : شرکت نوین پرداز گستر پارسیان