متعدی کردن فعل با حرف جر

متعدی کردن فعل با حرف جر

257{icon} {views}

متعدی کردن فعل با حرف جر
فعل در عربی به دو نوع لازم و متعدی تقسیم می شود
فعل لازم فعلی است که نیاز به مفعول به ندارد
فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول به دارد.
حال اگر یک فعل لازم در جمله داشته باشیم می توانیم به چند شیوه آن را متعدی کنیم. یعنی فعلی که مفعول ندارد را به آن مفعول بدهیم
یکی از این راه ها متعدی کردن فعل با حرف جر است، در این حالت برای متعدی کردن فعل از حرف جر خاصی استفاده می کنیم و آن را بر سر مفعول می آوریم
دقت کنید که در این حالت کلمه مجرور خواهد بود و مانند مفعول مستقیم منصوب نمی شود. همچنین از هر حرف جری نمی توان استفاده کرد و باید از حروف به خصوصی استفاده کرد که در فرهنگ لغت ها آمده است.
مثال: ذهب حمید : حمید رفت (لازم)
ذهب حمید بسعید : حمید سعید را برد ( متعدی)

سد مسد خبر چیست ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ مبتدای وصفی در عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ جمله اسمیه و فعلیه در عربی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ما کافه چیست ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مثنی در عربی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ جمع مکسر چیست

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و سئو و طراحی قالب توسط : شرکت نوین پرداز گستر پارسیان