ج. بهمن ۸ام, ۱۴۰۰
  زبان عربی و هویت عربی - اسلامی
  2.1k{icon} {views}

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور : دانشگاه های وابسته به  وزارت علوم، تحقیات و فناوری (به ترتیب حروف الفباء)

  • . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  نشانی:  تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده ادبیات، بخش عربی. کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

  مدیر گروه:  دکتر قیس آل قیس

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر قیس آل قیسدانشیارتاریخ ادبیات عربی
  دکتر سید حمید طبیبیاناستاد
  دکتر علی رضا  میرزا محمددانشیار
  ۴                   خانم دکتر صابره سیاوشیاستادیارادبیات تطبیقی،ادب متعهد
  ۵                   خانم دکتر عرفت پوراستادیارمهارت های زبانی
  ۶                    خانم دکتر نعمتیاستادیارادبیات (شعر) معاصر
  ۷                   دکتر عبدالحسین فرزاددانشیاردکترای ادبیات فارسی
  ۸                   دکتر شکوه السادات حسینیاستادیارادبیات معاصر

   

  مجلات تخصصی:

  آفاق الحضاره الإسلامیه (علمی پژوهشی) سایت مجله: www.afagh.ihcs.ac.ir

   

   

  1. دانشگاه اراک

  نشانی: اراک، باغ ملی، خ شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه: دکتر محمود شهبازی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر قاسم مختاریاستادیار ادب متعهدشیعی،ادب معاصر
  دکتر ابراهیم اناری بزچلوییاستادیارادبیات معاصر، آموزش زبان
  دکتر محمد جرفیاستادیارمکالمه، آزمایشگاه، متون عباسی، ادب معاصر
  دکتر سید ابوالفضل سجادیاستادیارنحو- بلاغت، فقه اللغه، نسخه خطی، علوم قرآن
  دکتر محمود شهبازیاستادیار نحو،نسخه خطی، علوم قرآن
  دکتر احمد امیدعلیاستادیار
  ۷                   دکتر فرهاد رجبی نوش آبادیاستادیارفرهنگ لغات و اصطلاحات
  ۸                   دکتر حسین گلیاستادیار

   

  مجلات تخصصی:

   

   

  1. دانشگاه اصفهان

  نشانی: اصفهان، هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ی زبان های خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی، کدپستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۴

  مدیر گروه: دکتر اصلانی /کارشناس گروه:خانم ظهوری(۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۵)/کارشناس مجله:آقای علیمی(تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۱۵)

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر سید محمدرضا ابن الرسولدانشیارادبیات کلاسیک،دانش‌های زبانی کلاسیک
  دکتر حمید احمدیاناستادیارادب معاصر، ادبیات کلاسیک
  دکتر سردار اصلانیاستادیارادبیات معاصر، ترجمه،قرآن ونهج البلاغه
  دکتر سمیه حسنعلیاناستادیارادب قدیم، متن پژوهی قدیم
  دکتر محمد خاقانیاستادزبانشناسی قدیم و جدید- بلاغت
  دکتر منصوره زرکوبدانشیارترجمه و نحو تطبیقی
  دکتر سیدرضا سلیمان‌زاده نجفیاستادیارادبیات کلاسیک، صرف و نحو- بلاغت
  دکتر نصراله شاملیاستاددانش­های زبانی قدیم، معنی شناسی
  دکتر احمدرضا صاعدیاستادیارادب معاصر (داستان)
  دکتر مهدی عابدینی جزینیاستادیارادب قدیم
  دکتر سمیه کاظمی نجف‌آبادیاستادیاردانش‌های زبانی کلاسیک و جدید
  دکتر نرگس گنجیاستادیارادب معاصر، دانش های زبانی جدید
  محمد کاظم حاجی ابراهیمیاستادیار(بازنشسته)ادب معاصر
  دکتر عبدالغنی ایروانی زادهدانشیار(بازنشسته)ادب قدیم
  دکتر سید علی میرلوحیاستاد(بازنشسته)بلاغت، صرف ونحو

  مجله تخصصی: بحوث فی اللغه العربیه وآدابها (علمی پژوهشی)

  سایت مجله:  http://uijs.ui.ac.ir/rall/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

  1. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  نشانی: قزوین-  بلوار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات عربی ـ کد پستی ۱۶۸۱۸-۳۴۱۴۹

  مدیر گروه:  دکترسید محمد میرحسینی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱احمد پاشا زانوسدانشیارصرف و نحو- بلاغت/متون قدیم
  ۲دکتر عبدالعلی آل بویهدانشیارمتون معاصر- ترجمه- متون عباسی- روش تحقیق
  ۳دکترسید محمد میرحسینیاستادیارصرف و نحو- بلاغت- متون قدیم
  ۴دکتر علیرضا شیخیاستادیارمتون معاصر- متون انحطاط- اندلس
  ۵دکتر محسنی نیادانشیار
  ۶دکتر نرگس انصاریاستادیارادبیات تطبیقی/نقد ادبی/ادبیات متعهد
  ۷دکتر علیرضا نظریاستادیارادبیات معاصر، نقد جدید
  ۸دکتر فرشید ترکاشونداستادیارادبیات معاصر، نقد ادبی
  ۹دکتر مصطفی پارسایی پوراستادیارانشاء، روش تحقیق، صرف و نحو
  ۱۰دکتر فارس پور آریناستادیار
  ۱۱دکتر محمد تقی آذر مینا
  ۱۲دکتر رضا سبیح زادهاستادیار

   

  مجلات تخصصی:

  لسان مبین (علمی پژوهشی)  سایت مجله: www.lem.journals.ikiu.ac.ir

   

   

  1. دانشگاه ایلام

  نشانی: ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه:  دکتر ملک پیرزاد نیا

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر محمدرضا شیرخانیاستادیارصرف و نحو- ادبیات معاصر- بلاغت
  خانم دکتر ملک پیرزاد نیااستادیارادبیات معاصر
  دکتر مالک عبدیاستادیارادبیات معاصر، علم الدلاله علوم قرآنی وبلاغت، نحو، زبانشناسی
  دکتر پیمان صالحیاستادیارادبیات معاصر

  مجله تخصصی: «نقد میراث زبان و ادبیات عربی»

   

  1. دانشگاه بو علی سینا

  نشانی: همدان، روبروی پارک ملت، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه:  دکتر سید حسن سید فاتحی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر زهرا افضلیاستادیارآموزش زبان- مهارت های زبانی
  دکتر مرتضی قائمیدانشیاربلاغت- ادبیات قدیم – نهج البلاغه
  دکتر صلاح الدین عبدیاستادیارادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- مهارتهای زبانی
  دکتر سید مهدی مسبوقاستادیارصرف و نحو- اندلس، زیبایی شناسی شعر
  دکتر سید حسن سید فاتحیاستادیارصرف و نحو- ادبیات قدیم
  ناصر قره خانیمربیادبیات قدیم- صرف ونحو
  دکتر صدیقه زودرنجاستادیارادبیات معاصر، متعهد

   

  1. دانشگاه تربیت مدرس

  نشانی: تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ ، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، صندوق پستی  ۳۱۷-۱۴۱۱۵

  مدیر گروه: دکتر خلیل پروینی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر خلیل پروینیاستادادبیات تطبیقی- نقد ادبی
  دکتر کبری روشنفکردانشیارمتون نظم و نثر- معاصر
  دکتر عیسی متقی زادهاستادیارصرف و نحو- علوم بلاغی- آموزش عربی
  دکتر فرامرز میرزاییاستادادبیات معاصر، بلاغت، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی
  دکتر هادی نظری منظماستادیارادبیات تطبیقی، ادبیات عباسی، ترجمه

  مجلات تخصصی:

  • مجله العلوم الإنسانیه الدولیه سایت: http://eijhtmu.ir/
  • جستارهای زبانی (مباحث بین رشته ای و زبانی) سایت: http://jcll.ir/
  • مجله «الجمعیه الإیرانیه للغه العربیه وآدابها» وابسته به انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مستقر در دانشگاه تربیت مدرس.

  سایت: http://iaall.iranjournals.ir/

   

   

  1. دانشگاه تهران

  نشانی: تهران، میدان انقلاب، خ انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه: دکتر عبدالحسین فقهی کارشناسان گروه: خانم آذر فر (۶۱۱۱۳۲۹۷ -۰۲۱) و آقای صفا (تلفکس: ۶۶۴۹۱۴۳۴-  ۰۲۱)

  مجله ادب عربی: تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۱۸۸۵ – فکس: ۰۲۱۶۶۹۷۱۸۸۲ – ایمیل: jalit@ut.ac.ir

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر محمد علی آذرشباستادادب معاصر- تاریخ ادبیات
  دکتر ابوالحسن امین مقدسیدانشیارادب معاصر- ادبیات فترت
  دکتر جواد اصغریاستادیارادبیات معاصر
  دکتر علی افضلیاستادیارتاریخ ادبیات، نقد ادبی
  دکترغلامعباس رضایی هفتادردانشیارصرف و نحو –  علوم بلاغی
  دکتر محمد دزفولیاستادیارتاریخ و متون قدیم
  خانم دکتر معصومه شبستریدانشیارتاریخ و متون عربی در ایران
  دکتر علی باقر طاهری نیااستادادبیات اندلس- عباسی- بلاغت- نقد ادبی- قرآنی
  دکترعدنان طهماسبی پشتکوهیدانشیارادب معاصر- ترجمه
  دکتر محمد حسن فؤادیاندانشیارعلوم قرآنی- معاجم- صرف ونحو
  دکتر علی اکبر فراتیاستادیارادبیات متعهد
  دکتر عبدالحسین فقهیدانشیارعلوم قرآنی، فقه اللغه، نسخه­خطی
  دکتر مسعود فکریاستادیارمکالمه – آموزش زبان – ترجمه
  دکتر امیر محمود کاشفیاستادیارعلوم قرآنی- قراءات
  خانم دکترعزت ملا ابراهیمیدانشیارتاریخ ادبیات و متون عربی
  دکتر شهریار نیازیاستادیارفقه اللغه، نقد- ادب معاصر
  دکتر آذرتاش آذرنوشاستاد(دانشکده الهیات)

  مجلات تخصصی:   مجله أدب عربی (علمی پژوهشی). سایت: http://jalit.ut.ac.ir/

   

  1. دانشگاه تهران پردیس قم

  نشانی: قم، جاده قدیم تهران- قم، دانشگاه تهران، پردیس قم، دانشکده فقه و فلسفه، گروه عربی کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

  مدیر گروه: دکتر علیرضا محمد رضائی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر یدالله احمدی ملایریاستادیارنقد رمان و ادبیات تطبیقی
  دکتر مجتبی رحمن دوستاستادیارادبیات متعهد
  دکتر علیرضا محمد رضائیاستادیارمعناشناسی، بلاغت، ادبیات اندلس
  دکتر ناصر قاسمیاستادیار

   

  مجلات تخصصی:  مجله اللغه العربیه وآدابها (علمی پژوهشی) سایت: http://jal-lq.ut.ac.ir/

   

  1. دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)

  نشانی: سبزوار، جاده شهرک توحید، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات، گروه عربی کد پستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

  مدیر گروه:  دکتر عباسعلی گنجعلی

   ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر حسین میرزایی نیااستادیارمتون نظم و نثر- تاریخ ادبیات- روش تحقیق
  ۲دکتر مهدی خرمیاستادیارصرف و نحو- بلاغت
  ۳دکترحسین شمس آبادیدانشیارترجمه
  ۴دکتر حسن مجیدیاستادیارتاریخ ادبیات- مکالمه- آزمایشگاه – ترجمه- مقاله نویسی
  ۵دکتر حجت اله فسنقریاستادیارمتون نظم ونثر/ادبیات متعهد/ انشاء
  ۶دکتر عباسعلی گنجعلیاستادیارمکالمه-آزمایشگاه- عروض و قافیه
  ۷دکتر سید مهدی نوری کیذقانیاستادیارادبیات متعهد
  ۸دکتر مصطفی مهدویاستادیارمهارت های زبانی
  ۹دکتر محمدعلی طالقانی (طالبی)استادیارتاریخ ادبیات- نقد ادبی

  بازنشسته

   

   

   

  1. دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

  نشانی:      بوشهر، بلوار شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات عربی. کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۷۹۸

  مدیر گروه:  دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱٫دکترعلی اصغر قهرمانی مقبلدانشیارادبیات تطبیقی- عروض و قافیه و قالب های شعری در ادب عربی و فارسی
  ۲٫دکتر حیدر فرع شیرازیاستادیارادب اهل بیت/ علوم بلاغی
  ۳٫دکتر مسلم زمانیاستادیارترجمه، متون جاهلی، بررسی متون، انشاء
  ۴٫دکتر محمدجواد پورعابد (حصاوی)استادیارادبیات معاصر (شعر) / بلاغت، صرف ونحو، آزمایشگاه
  ۵٫دکتر ناصر زارعاستادیار ادبیات معاصر، روزنامه ومجلات، متون انگلیسی
  ۶٫دکتر حسین مهتدیاستادیارمتون­قدیم،ترجمه،تفسیری
  ۷٫دکتر رسول بلاویاستادیارادبیات معاصر، نقد ادبی
  ۸٫دکتر علی خضریاستادیارادبیات داستانی،متون­قدیم
  ۹٫دکتر خداداد بحریاستادیارادبیات عباسی، بلاغت، صرف و نحو

   

  1. دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)- کرج

  نشانی: کرج ، حصارک، دانشگاه تربیت معلم …

  مدیر گروه:  دکتر حامد صدقی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر حامد صدقیاستادنقد ادبی،روش تحقیق- ادبیات معاصر
  دکتر علی پیرانی شالدانشیارآزمایشگاه- معانی و بیان
  دکتر سعید شیبانیاستادیارمکالمه- ادبیات اندلس
  دکتر صغری فلاحتیاستادیارترجمه، تاریخ ادبیات، علوم بلاغی متون نظم و نثر
  دکتر سودابه مظفریاستادیارصرف و نحو- متون عرفانی، ترجمه
  دکتر حسین ابویسانیدانشیارمتون نظم و نثر- ادبیات داستانی- تاریخ ادبیات
  دکتر محمد صالح شریف عسکریدانشیارتاریخ ادبیات- نقد ادبی- فقه اللغه
  دکتر سید عدنان اشکوریاستادیارمهارت های زبانی، صرف و نحو
  دکتر زهره ناعمیاستادیارتاریخ ادبیات- ترجمه
  دکتر هومن ناظمیاناستادیارادبیات داستانی و نقد ادبی
  دکتر فاطمه پرچگانیاستادیارمعاصر، المسرحیه، ادبیات تطبیقی، ترجمه
  دکتر عبدا… حسینیاستادیارنقد ادبی، تطبیقی
  دکتر سید احمد امام زادهاستادیارگروه دین و فلسفه ولی رشته عربی

   

  1. دانشگاه رازی کرمانشاه

  نشانی: کرمانشاه، ….

  مدیر گروه:  دکتر یحیی معروف

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر وحید سبزیان پوردانشیارادبیات تطبیقی- قدیم
  دکتر علی سلیمیاستادادبیات معاصر/روش تحقیق
  دکتر یحیی معروفاستادترجمه – عروض
  دکتر شهریار همتیدانشیارصرف ونحو
  دکتر تورج زینی ونددانشیارادبیات معاصر
  دکتر جهانگیر امیریاستادیارمتون
  دکتر علی اکبر محسنیدانشیار
  دکتر عبدالستار قمریاستادیار
  دکتر محمد نبی احمدیدانشیارمهارت­های زبانی، بلاغت، علوم قرآنی
  دکتر جمشید باقر زادهاستادیار
  حمیدرضا عبدالمحمدیاستادیار
  دکتر مجید محمدیاستادیار
  دکتر علی دودمان کوشکیاستادیارقدیم- ادبیات تطبیقی
  دکتر مریم رحمتیاستادیار

   

  1. دانشگاه زابل

  نشانی:

  مدیر گروه:  دکتر علی اصغر حبیبی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱٫دکتر عبدالحمید احمدیاستادیار
  ۲٫دکتر فؤاد عبدا… زادهاستادیار
  ۳٫دکتر علی اصغر حبیبیاستادیاردر زمینه سیاب
  ۴٫دکتر علی اکبر احمدی چناریاستادیار
  ۵٫دکتر مجتبی بهروزیاستادیار
  ۶٫دکتر آشور قلیچ پاسهاستادیار
  ۷٫دکتر سید باقر حسینیاستادیار
  ۸٫دکتر جواد غلامعلی زادهاستادیار
  ۹٫دکتر عبدالباسط عرباستادیار

   

   

  1. دانشگاه الزهراء

  نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران، ده ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه: دکتر رقیه رستم پور

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر بتول مشکین فامدانشیارقدیم- زیباشناسی قرآن
  ۲دکتر انسیه خزعلیدانشیارقدیم- ادبیات متعهد
  ۳ دکتر مینا جیگارهاستادیارصرف ونحو- متون علمی اسلامی
  ۴خانم دکتر وحیده مطهریاستادیار
  ۵ دکتر رقیه رستم پور ملکیدانشیارادبیات معاصر- ادبیات مقاومت
  ۶دکتر ریحانه ملازادهاستادیار
  ۷زهرا وحیدمنشمربی
  ۸دکتر زهراء غلامی
  ۹ دکتر زینه  عزت پوراستادیارادبیات معاصر- نثر معاصر

  مجله تخصصی:

   

  1. دانشگاه سمنان

  نشانی: سمنان، میدان دانشگاه، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی، کد پستی:۳۵۱۳۱۱۹۱۱۱

  مدیر گروه:  دکتر علی ضیغمی کارشناس گروه: آقای عیسی زاده (۰۲۳۳۳۳۸۳۵۴۸) شماره مجله دراسات: (۰۲۳۳۳۶۵۴۱۳۹)

   ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتراحسان اسماعیلی طاهریاستادیارصرف و نحو/ ترجمه
  دکتر بهنوش اصغریاستادیارصرف ونحو/ فن ترجمه/ ادبیات قرآنی
  دکتر محمود خورسندیدانشیارعلوم بلاغی / صرف و نحو
  دکتر علی ضیغمیاستادیارمهارت های زبانی- ترجمه -رسانه
  دکتر شاکر عامریاستادیارمتون نظم ونثر/ ادبیات معاصر
  دکتر صادق عسکریاستادیارنقد ادبی / ادبیات تطبیقی / روش تحقیق
  دکتر حبیب کشاورزاستادیارترجمه/ صرف و نحو کاربردی
  دکتر سید رضا میر احمدیاستادیارقرآن پژوهشی- بلاغت، ادب عباسی

  مجلات تخصصی:

  دراسات فی اللغه العربیه وآدابها (علمی – پژوهشی) با همکاری دانشگاه تشرین سوریه (www.lasem.semnan.ac.ir )

  سایت گروه : (www.arabic.semnan.ac.ir) – ایمیل گروه: arabic@semnan.ac.ir

   

  1. دانشگاه سیستان و بلوچستان

  نشانی: زاهدان،

  مدیر گروه:  دکتر رضا رضایی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر محمد شیخاستادیار
  ۲دکتر علی اصغر احمدیاستادیار
  ۳دکتر رضا رضاییاستادیار
  ۴دکتر محمد تقی زند وکیلیاستادیارصرف ونحو
  ۵دکتر محمد رحیمی

   

  1. دانشگاه شهید بهشتی

  نشانی: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی. کدپستی:۱۴۱۳۶۹۳۷۸۱

  مدیر گروه:  دکتر ابوالفضل رضایی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱٫دکتر محمدرضا خضریاستادیار
  ۲٫دکتر حجت رسولیدانشیارادبیات تطبیقی- نقد-ادبیات معاصر
  ۳٫دکترمحمدابراهیم خلیفه شوشتریدانشیارصرف و نحو- عروض- بلاغت
  ۴٫دکتر عبدالعلی فیض اله زادهاستادیارادبیات قدیم و جدید
  ۵٫دکتر محمد علی بزرگان نیااستادیارادبیات و علوم قرآنی، مهارت های زبانی،ترجمه
  ۶٫دکتر ابوالفضل رضاییاستادیارادبیات معاصر
  ۷٫ضیاء الدین العسکریمربیعلوم قرآنی
  ۸٫خانم دکتر طیبه سیفیاستادیارادبیات معاصر
  ۹٫دکتر سید ابوالحسن مخزن موسویاستادیاربازنشسته
  ۱۰٫دکتر عباسعلی بهاری اردشیریاستادیاربازنشسته

  مجلات تخصصی: پژوهشنامه ی نقد ادبی (علمی – پژوهشی) http://pub.sbu.ac.ir/index.aspx?pid=95744&jid=305

   

  1. دانشگاه شهید چمران

  نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده الهیات، گروه زبان و ادبیات عربی. کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۱۱

  مدیر گروه:  دکتر محمود آبدانان

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر محمود شکیب انصاریاستادادبیات معاصر
  دکتر حسن دادخواه تهرانیدانشیارنقد ادبی/ ادبیات میانه
  دکتر علیرضا محکی پوراستادیارادبیات عربی در ایران
  دکتر غلامرضا کریمی فرددانشیارصرف و نحو –  بلاغت
  دکتر صادق سیّاحیاستادیارادب متعهد
  دکتر ولی ا… شجاع پوریاناستادیارمتون تفسیری
  دکتر جواد سعدون زادهاستادیارادبیات جاهلی
  دکتر خیریه  عجرشاستادیارادبیات اندلس- معاصر
  دکتر محمود آبدانان مهدی­زادهدانشیارصرف و نحو، بلاغت
  دکتر نعیم عموریاستادیارادبیات معاصر
  دکتر عاطی عبیاتاستادیارمهارت های زبانی، معاصر
  دکتر ولی بهارونداستادیار
  دکتر عباس یداللهیاستادیار
  دکتر چوبین
  دکتر سردار شهابی

  مجله تخصصی: مجله دانشکده الهیات . ایمیل: (arabjournal@scu.ac.ir ) http://jall.scu.ac.ir/

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور
  زیباترین شعرهای عاشقانه عربی با ترجمه فارسی

   

  1. دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم) آذربایجان

  نشانی: تبریز ـ کیلومتر ۳۵جاده تبریز ـ مراغه، دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم) آذربایجان دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی ـ کد پستی ۵۳۷۵۱۷۱۳۷۹

  مدیر گروه:  دکتر عبد الأحد غیبی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر حمید ولی زادهاستادیارزبان شناسی – ادبیات معاصر
  ۲دکتر علی قهرمانیاستادیاربلاغت- ادبیات تطبیقی- متون نظم و نثر قدیم
  ۳دکترسید رضا موسویاستادیارادبیات تطبیقی
  ۴دکترمحمدرضا اسلامیاستادیارمتون قدیم و اسلامی(نهج البلاغه)، ادبیات سیاسی
  ۵دکترمهین حاجی زادهاستادیارزبان شناسی- روش تحقیق- ادبیات معاصر
  ۶دکتر عبد الأحد غیبیدانشیارادبیات معاصر و ادبیات تطبیقی
  ۷دکتر  امیر متقی مقدماستادیاربلاغت و نقد ادبی
  ۸آقای جواد دامادیمربینقد ادبی- تاریخ ادبیات معاصر
  ۹آقای جعفر امشاسفنددانشجوی دکتریآموزش زبان و ترجمه

   

   

   

   

  1. دانشگاه شیراز

  نشانی: شیراز، میدان ارم، پردیس ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده ی ادبیات، بخش زبان و ادبیات عربی.

  مدیر بخش:  دکتر سیّد فضل الله میرقادری

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر سید فضل الله میرقادریاستادآموزش زبان عربی، ادبیات تطبیقی- ادیبات معاصر
  ۲دکتر اسحاق رحمانیاستادیارصرف و نحو و آموزش زبان عربی
  ۳دکتر آفرین زارعاستادیارزبانشناسی،آموزش‌زبان‌ومهارت‌های زبانی،نقدادبی،ادبیات دینی ومتعهد
  ۴دکتر حسین کیانیدانشیارادبیات تطبیقی، نقد ادبی و علوم بلاغت
  ۵دکتر یوسف نظریاستادیارزبان شناسی، نقد ادبی
  ۶دکتر موسی عربیاستادیاربلاغت، نقد، متون دینی
  ۷دکتر سیّد حسین مرعشیاستادیارادبیات عربی در ایران – نسخه خطی- نقد ادبی-روش تحقیق

   

  مجله تخصصی: دراسات فی تاریخ الطب (علمی پژوهشی) سایت:
  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

   

   

  1. دانشگاه علامه طباطبایی

  نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه:  دکتر مجید صالح بک

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱٫دکتر سید خلیل باستاندانشیارتاریخی- دینی، نقد
  ۲٫دکتر بیژن کرمیاستادیارتاریخی- مهارت های زبانی، ترجمه
  ۳٫دکتر مجید صالح بکاستادیارادبیات تطبیقی
  ۴٫دکترعلی گنجیان خناریدانشیارنقد- ادبیات معاصر

  ادبیات قدیم و عباسی

  ۵٫دکتر رضا ناظمیاناستادیارترجمه، متون
  ۶٫دکتر محمد هادی مرادیاستادیارمباحث زبانی- عروض
  ۷٫دکتر جلال مرامیاستادیارسبک شناسی- تاریخی
  ۸٫دکتر صادق خورشااستادیارنقد، ادبیات معاصر، زبان شناسی
  ۹٫دکتر ربابه رمضانیاستادیارمتون، تاریخی
  ۱۰٫دکترحمیدرضا میرحاجیاستادیارمسائل زبانی
  ۱۱٫دکتر حمید رضا حیدریاستادیارمهارت های زبانی، ترجمه
  ۱۲٫دکتر رجا ابوعلیاستادیارمتون، تاریخ
  ۱۳٫دکترسید محمد حسینیاستادادبیات قدیم
  ۱۴٫دکتر سید ضیاء الدین تاج الدیندانشیارمهارت های زبانی
  ۱۵٫دکتر سعید واعظاستادیارمتون
  ۱۶٫دکتر علیرضا منوچهریاناستادیارمتنبی، ترجمه، متون
  ۱۷٫دکترسعیدنجفی­اسداللهیاستاد (بازنشسته)مباحث زبانی
  ۱۸٫دکتر نادر نظام تهرانیاستاد (بازنشسته)متون نظم و نثر

  مجلات تخصصی:

  پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی.  http://journal.atu.ac.ir ایمیل: rcta@atu.ac.ir         و pajuhesh1390@gmail.com

  پژوهش ­های تطبیقی زبان ادبی سایت: http://journal.atu.ac.ir و ایمیل : pajuhesh.tatbighi@gmail.com

   

   

  1. دانشگاه فردوسی

  نشانی: مشهد، …

  مدیر گروه:  دکتر مرضیه آباد

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر سیدمحمدباقر حسینیاستادصرف و نحو
  ۲دکتر سید حسین باقریدانشیارفقه اللغه- ادبیات تطبیقی
  ۳دکتر نجمه رجاییدانشیارادبیات تطبیقی- ادبیات معاصر
  ۴دکتر عباس عربدانشیارمتون قدیم عربی
  ۵دکتر عباس طالب زاده شوشتریاستادیارتاریخ ادبیات- متون از سقوط بغداد- متون عرفانی
  ۶دکتر مرضیه آباداستادیاربلاغت- تاریخ ادبیات و متون عصر عباسی
  ۷دکتر علی نوروزیاستادیارصرف و نحو
  ۸دکتر سید حسین سیدیاستاد
  ۹دکتر حسین ناظریاستادیارمتون معاصر
  ۱۰دکتر حسن عبداللهیدانشیارصرف و نحو- ادبیات جاهلی- متون تفسیری- ادبیات اهل بیت
  ۱۱دکتر محمود اسداللهی
  ۱۲دکتر حسین فاطمی
  ۱۳دکتر صاحب علی اکبریاستادیار(دانشکده الهیات)

  مجلات تخصصی: زبان و ادبیات عربی (علمی پژوهشی) سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/ARABIC

  1. دانشگاه قم:

  نشانی: قم، ابتدای جاده ی اراک، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه: دکتر رسول دهقان ضاد

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر مصطفی شیروی خوزانیاستادیارمتون قدیم، صرف و نحو، علوم قرآنی
  ۲دکتر حیدر محلاتیاستادیارادبیات تطبیقی، ادبیات قدیم، و معاصر، ادبیات اهل بیت(ع)،روش تحقیق
  ۳دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیااستادیارادبیات تطبیقی، سبک شناسی، بلاغت، صرف ونحو
  ۴دکتر عزت ا… مولایی نیااستادیار
  ۵دکتر رسول دهقان ضاداستادیار
  ۶دکتر زین العابدین فرامرزی پلنگراستادیار
  ۷دکتر مهدی ناصریاستادیارترجمه
  ۸دکتر حسن مقیاسیاستادیاربلاغت/ادبیات تطبیقی/متون قدیم/ عروض وقافیه
  ۹دکتر محمدرضا توکلی محمدیاستادیارمعاصر
  ۱۰دکتر صحبت ا… حسنونداستادیار
  ۱۱دکتر مهدی مقدسی نیااستادیارترجمه، مکالمه
  ۱۲دکتر حسین تک تباراستادیار
  ۱۳خانم پروانه فردادمربی
  ۱۴دکتر مریم حکمت نیااستادیار
  ۱۵دکتر آزاده منتظریاستادیار

   

   

   

  1. دانشگاه کاشان

  نشانی: کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ی ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.

  مدیر گروه:  دکتر روح الله صیادی نژاد

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر عباس اقبالیدانشیارادبیات جاهلی و ترجمه، عرفانی
  دکتر امیرحسین رسول نیااستادیارصرف و نحو
  دکتر عبدالرسول غفاریاستادیاربلاغت، علوم قرآنی و معارف اسلامی/نقد قدیم،تاریخ ادبیات، متون نهج البلاغه وقرآن
  دکتر محسن سیفیاستادیارادبیات معاصر
  دکتر روح الله صیادی نژاداستادیارادبیات صدر اسلام، ترجمه وتعریب
  دکتر سید رضا میر احمدیاستادیارقرآن پژوهشی- بلاغت، ادب عباسی
  دکتر حسین ایمانیاناستادیارادبیات عباسی
  دکتر علی نجفی ایوکیاستادیارادبیات تطبیقی و نقد ادبی، ترجمه و تعریب
  دکتر مریم جلائیاستادیارآموزش زبان، مهارت های زبانی وزبان شناسی جدید
  دکتر بشیری
  1. دانشگاه کردستان

  نشانی: سنندج، …

  مدیر گروه:  دکتر هادی رضوان

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر محسن پیشوایی علویاستادیارادب معاصر و قدیم و نقد ادبی
  ۲دکتر عبداله رسول نژاداستادیارادب معاصر و قدیم
  ۳دکتر هادی رضواناستادیارصرف و نحو/بلاغت/ متون قدیم
  ۴دکتر حسن سربازاستادیارادب معاصر/علوم قرآنی/ صرف ونحو
  ۵دکتر احمد نهیراتاستادیارادب معاصر
  ۶دکتر محمدرضا عزیزی پوراستادیارادب معاصر، ترجمه
  ۷دکتر جمیل جعفریاستادیارصرف و نحو- بلاغت
  ۸دکتر صادق فتحیاستادیارترجمه
  ۹دکتر عباس اطمینانی
  ۱۰دکتر سید احمد پارسا
  ۱۱دکتر مصطفی خرمدل
  ۱۲دکتر یاری
  ۱۳دکتر محمود ابراهیمی

   

  1. دانشگاه گیلان

  نشانی: رشت ، کیلومتر ۵ جاده تهران ، پردیس دانشگاه گیلان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی – کد پستی: ۴۱۹۹۸۴۳۶۵۳

  مدیر گروه:  دکتر فرهاد رجبی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر اکرم روشنفکراستادیارادبیات معاصر- تاریخ ادبیات
  ۲دکتر رحمت پور محمداستادیارصرف و نحو
  ۳دکتر محمدرضا هاشم لواستادیارتاریخ ادبیات جاهلی و عباسی
  ۴دکتر محمدرضا دیوسراستادیارگفت و شنود – تاریخ ادبیات
  ۵دکترسیداسماعیل حسینی اجداداستادیارمتون- بلاغت
  ۶دکترسیده اکرم رخشنده نیااستادیارادبیات معاصر
  ۷دکتر فرهاد رجبیاستادیار ادبیات معاصر، فرهنگ لغات واصطلاحات
  ۸دکترامیدجهان بخت لیلیاستادیارنقد ادبی
  ۹دکتر اکبر شهرکی کلهر
  ۱۰دکتر هادی شعبانیاستادیارصرف و نحو،بلاغت،متون تفسیری

   

  1. دانشگاه لرستان

  نشانی: خرم آباد، …

  مدیر گروه:  دکتر علی نظری

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکترسیدمحمودمیرزایی الحسینیاستادیارترجمه- مباحث بین رشته ای- معنا شناسی و بلاغت- زبانشناسی
  ۲دکتر علی نظریدانشیارادبیات تطبیقی/متعهد/ادبیات معاصر/ بلاغت/ قرآن کریم و نهج البلاغه/نقد ادبی/حافظ شیرازی
  ۳دکتر علی اکبر مرادیاناستادیار
  ۴دکتر حسین چراغی وشاستادیار ادبیات معاصر
  ۵دکتر کبری خسرویاستادیار
  ۶مریم سیاوشیبورسیه

  مجله تخصصی: «پژوهش های قرآنی در ادبیات»

  1. دانشگاه مازندران

  نشانی: بابلسر-  دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی-  کد پستی: ۹۵۴۴۷-۴۷۴۱۶

  مدیر گروه:  دکتر حسن گودرزی لمراسکی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر حسین یوسفیدانشیارصرف و نحو / ترجمه
  دکتر مصطفی کمال جواستادیارادبیات معاصر/ علوم بلاغی
  دکتر حمید رضا مشایخیاستادیارعلوم بلاغی/ نقد ادبی
  دکتر حسن گودرزی لمراسکیاستادیارادبیات معاصر/ ترجمه
  ۵٫

   

   

  1. دانشگاه محقق اردبیلی

  نشانی: اردبیل، خ دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، گروه عربی. ( مجله علمی پژوهشی تحقیقات ترجمه)

  مدیر گروه: دکتر جواد گرجامی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر شهریار گیتیاستادیارنقد ادبی – تطبیقی
  ۲دکتر احد پیشگراستادیار ادبیات قدیم
  ۳دکتر جواد گرجامیاستادیارادبیات معاصر
  ۴دکتر عادل آزاد دلاستادیارادبیات معاصر

   

   

  مجله تخصصی:

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

  1. دانشگاه یزد

  نشانی:  یزد، …

  مدیر گروه: دکتر وصال میمندی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر رضا افخمی عقدااستادیارادبیات جاهلی- ادبیات عباسی
  ۲دکتر وصال میمندیاستادیارصرف ونحو- بلاغت
  ۳دکتر محمدعلی سلمانیاستادیارقرآن،صرف ونحو- ادبیات معاصر
  ۴دکتر محمد مهدی سمتیاستادیارتاریخ ادبیات دوره های مختلف
  ۵دکتر فاطمه قادریدانشیارادبیات معاصر- ادبیات تطبیقی- نقد ادبی
  ۶دکتر علی بیانلواستادیارادبیات معاصر
  ۷دکتر علی اصغر روان شاداستادیارادبیات معاصر
  ۸دکتر محمدرضا نجاریان

  مجلات تخصصی:

  نقد ادب معاصر عربی (علمی – پژوهشی) سایت:

   

   

  • ب) دانشگاه های آزاد اسلامی:
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

  نشانی:

  مدیر گروه:  دکتر ابراهیمی کاوری

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر ابراهیمی کاوریاستادیار
  دکتر یابر دلفیاستادیار
  ۳٫دکتر عطاشاستادیار

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

  نشانی:

  مدیر گروه:   دکتر علیرضا فرقانی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر علیرضا فرقانیاستادیارنقدادبی/بلاغت/زبان شناسی / ادبیات تطبیقی/فقه اللغه
  دکتر سید محمد حسینیاستادیارمتون نظم و نثر
  دکتر بهروز افشاراستادیارمتون عرفانی و قرآن و حدیث
  عباس رنجبردانشجوی دکتراانگلیسی تخصصی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

  نشانی: بوشهردانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر- کدپستی: ۷۵۱۵۷۷۸۵۴۹

  مدیر گروه:

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  دکتر یعقوب پورنجفاستادیارادبیات تطبیقی، عباسی

   

   

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

  نشانی:

  مدیر گروه:  دکتر ناهده فوزی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصصنوع همکاری
  ۱٫دکتر فیروز حریرچیاستادمتون جاهلیپاره وقت
  ۲٫دکتر زهراء خسرویاستادیارتمام وقت
  ۳٫دکتر هوشنگ زندیاستادیار
  ۴٫دکتر محمود شکیباستادزبان تخصصی، متونپاره وقت
  ۵٫دکتر علی صابریاستادیارنقد ادبی
  ۶٫دکتر عنایت اله فاتحی نژاداستادیارتمام وقت
  ۷٫دکتر بابک فرزانهاستادیار
  ۸٫دکتر ناهده فوزیاستادیارتمام وقت
  ۹٫دکتر ملیح السادات فردانیاستادیارتمام وقت
  ۱۰٫دکتر باقر قربانی زریناستادیارتمام وقت
  ۱۱٫دکتر سندس کرد آبادیاستادیارتمام وقت
  ۱۲٫دکتر ناهده گندمیکالاستادیارتمام وقت
  ۱۳٫دکتر زهراء موسویاستادیارتمام وقت
  ۱۴٫دکتر مهدی مهدی عباسیاستادیارتمام وقت
  ۱۵٫دکتر علیرضا باقراستادیارتمام وقت
  ۱۶٫دکتر زهره معصومیاستادیارتمام وقت
  ۱۷٫دکتر سیمین ولویاستادیارتمام وقت
  ۱۸٫دکتر سید محسن هاشمیاستادیارتمام وقت
  ۱۹٫دکتر رقیه مصلحاستادیاربورسیه
  ۲۰٫شکوفه تواضعیمربیتمام وقت

   

   

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

  نشانی:

  مدیر گروه

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر مهدی ممتحندانشیارنقد ادبی – معاصر
  ۲
  ۳

   

  مجلات تخصصی: دراسات الأدب المعاصر (علمی – ترویجی) سایت: http://cls.iranjournals.ir/

  مطالعات ادبیات تطبیقی سایت: http://www.clq.ir/

  مطالعات قرآنی سایت: http://ًqsf.iranjournals.ir/

   

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

  نشانی:

  مدیر گروه:  دکتر علی اوسط خانجانی

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر علی اوسط خانجانیاستادیار
  ۲

   

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

  نشانی:

  مدیر گروه:  دکتر ماجد نجاریان

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر ماجد نجاریاناستادیارفقه اللغه/عروض وقافیه/ معناشناسی/آواشناسی/قرآن کریم
  ۲دکتر سهیلا پرستگاریاستادیارادبیات تطبیقی
  ۳اکرم السادات میر ممتازمربیتاریخ ادبیات
  ۵دکترسیدرضا سلیمانزاده نجفیاستادیارصرف و نحو
  ۶حسین ایران دوست

   

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

  نشانی:

  مدیر گروه:  محمد جنتی فر

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر محمد امین جراحی
  ۲دکتر محمد جنتی فردانشیارادبیات معاصر
  ۳دکتر محمد حسن معصومی

  اطلاعات گروه های رشته عربی کشور

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  نشانی: کرج – انتهای رجائی شهر – تقاطع بلوار شهید مؤذن و استقلال – صندوق پستی ۳۱۴۸۵۳۱۳

  مدیر گروه:  دکتر سید ابراهیم آرمن

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکتر سید ابراهیم آرمناستادیارترجمه، ادبیات تطبیقی، نقد، متون، مهارت های زبانی
  ۲دکتر فرهاد دیوسالار
  ۳دکتر محمدرضا گل چوبی
  ۴دکتر یوسف هادی پورنهزمیاستادیارمتون،صرف و نحو، تاریخ ادبیات،بلاغت
  ۵دکتر حسن شوندیاستادیارمتون،ترجمه،تاریخ ادبیات،صرف ونحو،بلاغت
  ۶دکتر زرین تاج پرهیزکاراستادیارنقد ادبی
  ۷دکتر فاطمه حیدریدانشیارنقد ادبی

  مجلات تخصصی:  إضاءات نقدیه (علمی – پژوهشی) سایت: http://roc.kiau.ac.ir/

  • اطلاعات گروه های رشته عربی کشور
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

  نشانی:

  مدیر گروه:

  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیتخصص
  ۱دکترلیلی قاسمی حاجی آماریاستادیار
  ۲دکتر فالح ربیعی
  ۳دکتر احمد عثمان

   

  • دانشگاه پیام نور
  ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیواحدتخصص
  ۱٫دکتر حدیدیاستادیار
  ۲٫خانم دکتر جلیلیاناستادیار
  ۳٫دکتر مصطفی جوانرودیاستادیارادبیات معاصر و ادبیات تطبیقی
  ۴٫دکتر میرزانیااستادیار
  ۵٫دکتر نامداریاستادیاربلاغت ونقد
  ۶٫دکتر عیسی زارعاستادیارواحد شیراز
  ۷٫دکتر امانی چاکلیاستادیارواحد زنجان
  ۸٫دکتر آیت ا… زرمحمدیاستادیارواحد زنجان متون اسلامی، مکالمه
  ۹٫دکتر علی اکبر احمدیاستادیارواحد کرمانشاهمعاصر، ادبیات تطبیقی

  You may also like

  You may also like

  By شرکت ناسار - تجارت با عراق

  دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com