خانه / شرکت ناسار - تجارت با عراق (صفحه 939)

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

مقالات حوزه گردشگری سلامت در ایران

برخلاف خدمات به ظاهر یکسانی که درسفرهای درمانی به متقاضیان و گردشگران ارائه می‌شود، بسته به هدف نهایی بیمار، مقصد دریافت این خدمات و هزینه درمان ، سفر درمانی برای هرگردشگر و درهر کشوری ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد.

ادامه نوشته »

رشته عربی و تجارت با کشورهای عربی

روش های تحقیق

رشته عربی و تجارت با کشورهای عربی : نقش دانش آموختگان رشته عربی در توسعه تجارت الکترونیک با کشورهای عربی (کشور عراق به عنوان نمونه) دکتر حبیب کشاورز استادیار دانشگاه گروه زبان و ادبیات عربی سمنان* چکیده همراه با توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک به یک ضرورت در جامعه امروزی تبدیل …

ادامه نوشته »

گردشگری سلامت، شاخه‌ای جدید و پردرآمد در صنعت گردشگری

گردشگری سلامت، شاخه‌ای جدید و پردرآمد در صنعت گردشگری اکوتوریسم ، توریسم ورزشی، توریسم مذهبی و دینی، توریسم حادثه‌جویی، توریسم سفر به روستاها، توریسم سلامت، توریسم درمانی و… از جمله شاخه های مختلف این صنعت است. گردشگری سلامت به عنوانی یکی از بزرگترین صنایع گردشگری حاصل از به هم پیوستن دو …

ادامه نوشته »