آرشیو : روش تحقیق

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما ۱- اگر مقاله فعلی‌تان با مقاله‌های قبلی‌تان در ارتباط است، در اثر فعلی به آثار قبلی‌تان ارجاع دهید. با وجود این، برای افزایش تعداد ارجاعات، لازم نیست به تک‌تک مقاله‌های‌ گذشته‌ خود ارجاع دهید. ۲- واژه‌های کلیدی را با دقت انتخاب کنید. واژه‌هایی را انتخاب کنید که […]

۱۴ فروردین ۱۳۹۸