روش تحقیق

نیم فاصله در کامپیوتر

نیم فاصله در خارج از ورد

نیم فاصله در کامپیوتر : احتمالا با طریقه استفاده از نیم فاصله در نرم افزار ورد آشنایی دارید اما برای خارج از نرم افزار ورد چگونه می توان از نیم فاصله استفاده کرد. استفاده از نیم فاصله در خارج از فضای ورد در هنگام چت با کامپیوتر یا محتوا نویسی …

ادامه نوشته »

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما

شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربی

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما ۱- اگر مقاله فعلی‌تان با مقاله‌های قبلی‌تان در ارتباط است، در اثر فعلی به آثار قبلی‌تان ارجاع دهید. با وجود این، برای افزایش تعداد ارجاعات، لازم نیست به تک‌تک مقاله‌های‌ گذشته‌ خود ارجاع دهید. ۲- واژه‌های کلیدی را با دقت انتخاب کنید. …

ادامه نوشته »

انواع پرسش در پرسشنامه

روش های تحقیق

انواع پرسش در پرسشنامه پرسش‌های پیمایش از نظر شکل دو نوع هستند. پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز. در پرسش‌های بسته از پاسخگویان می خواهند که از مجموعه ای مشخص از پاسخ ها، یکی را انتخاب کند. انواع پرسش‌های بسته عبارتند از: پرسش‌های چند انتخابی، پرسش های بلی – خیر و …

ادامه نوشته »