امروز : دوشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۷ - 11 ربيع أول 1440

تأثیر ترجمه بر وجهیت در فارسی

تأثیر ترجمه بر وجهیت در فارسی بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقوله وجهیت در فارسی نویسندگان:  عموزاده محمد*, شاه ناصری شادی * گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان چکیده: در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثابه کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تاثیرات پنهان ترجمه از زبان انگلیسی را بر مقوله […]

۱۲ آبان ۱۳۹۷