برابریابی ساخت های دستوری در ترجمه عربی: عنوان مقاله : چالش برابریابی برخی ساخت‌های دستوری در تعریب بر اساس نظریه تغییرات صوری کتفورد برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید نویسنده قادر پریز email استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران چکیده معادل‌یابی به معنای یافتن […]

معادل های ایجاد در عربی و فارسی یکی از مواردی که در ترجمه بین زبان عربی و فارسی مشکلات زیادی به وجود می آورد بحث اشتراکات لفظی است. این مسأله خصوصا بین عربی و فارسی به دلیل تشابه رسم الخط و تداخل واژگانی بسیار زیاد بیشتر به چشم می خورد. […]

ویژگی های مترجم شفاهی موفق چه ویژگی خاصی یک مترجم (Translator) را به مترجم شفاهی (Interpreter) تبدیل می‌کند؟ مترجم شفاهی خوب کیست؟ مترجم شفاهی چه کیفیتی را باید رعایت کند؟ آیا کسی که توانایی صحبت کردن به چند زبان را دارد می‌تواند مترجم شفاهی موفقی باشد؟ همواره سؤالات بسیاری در […]

معادل خوش آمدن و واداشتن در زبان عربی آشنایی با معادلهای افعال «خوش آمدن» و «واداشتن» در زبان عربی. در زبان فارسی، فعل «خوش آمدن» معمولاً با حرف اضافه «از» همراه است؛ حال آنکه در زبان عربی، در معادلهای «خوش آمدن»، از حرف اضافه «مِنْ» (معادل از) بهره نمی‌برند. همچنین، […]

تفاوت ترجمه و محلی سازی در صنعت ترجمه – ترجمه کنیم یا محلی سازی؟ هنگامی که تصمیم می‌گیرید وبسایت و یا برنامه‌ی موبایلی خود را در زبان دیگری ارائه دهید، دو گزینه پیش رو دارید: ترجمه یا محلی سازی. در ظاهر ممکن است هر دوی این مفاهیم یکسان به نظر […]

منظور از بوی ترجمه گاهی می شنویم که در نقد یک ترجمه گفته می شود: متن بوی ترجمه می دهد. منظور از بوی ترجمه در این عبارت چیست ؟ ممکن است یک متن ترجمه شود و هیچ اشکال ترجمه ای یا نگارشی نداشته باشد اما شکل عبارت ها به گونه […]

ترجمه اسم های معرفه از عربی به فارسی در کتاب های فن ترجمه در مورد ترجمه اسم نکره توضیحات زیادی آمده است. در این کتاب‌ها عمدتا در ترجمه اسم های نکره عربی در فارسی از نشانه های نکره فارسی استفاده می شود. جاء رجل: یک مرد آمد – مردی آمد […]

ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر چکیده ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه […]

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک نویسنده فرزانه فرحزادی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده یکی از نخستین مکتب های ترجمه شناسی اروپا مکتب لایپزیک است. پیروان این مکتب ترجمه شناسی را شاخه ای از زبان شناسی و نوعی زبان شناسی کاربردی تلقی می کردند و معتقد بودند ترجمه شناسی باید از […]

تأثیر ترجمه بر وجهیت در فارسی بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقوله وجهیت در فارسی نویسندگان:  عموزاده محمد*, شاه ناصری شادی * گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان چکیده: در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثابه کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تاثیرات پنهان ترجمه از […]

بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر نویسندگان یعقوب نوروزی ۱؛ سیف الدین آب برین۲ ۱هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو ۲هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه چکیده رجمه برگرداندن متن از زبانd به زبان دیگر است و مترجمان نقش رابط فرهنگی بین […]

خدمات شرکت ناسار