ترجمه فعل اصبح در قرآن

بغداد و قرطبه در ادبیات عربی

ترجمه فعل اصبح در قرآن بررسی و نقد برابرنهاده‌های «أصبح» با فعل مضارع در ترجمه‌های فارسی قرآن دانلود جزوه بلاغت عربی Read برای دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان رضا میرابوالحسنی ۱ رضا شکرانی ۲ ۱ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ۲ استادیار گروه … ادامه

ساخت اطلاعی و ترجمه

دانلود مقاله زبان شناسی

ساخت اطلاعی و ترجمه نقش ساخت اطلاعی در ترجمه دانلود جزوه بلاغت عربی Read برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید نقد ترجمۀ ساخت اطلاعی نشان‌دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید ساخت اطلاعی جمله ساخت اطلاعی جمله، ساختی با چینش اطلاعی خاص نظر گوینده/ نویسنده است … ادامه

نگاهی انتقادی به ترجمه

هزینه ویرایش عربی

نگاهی انتقادی به ترجمه نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه دانلود جزوه بلاغت عربی Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید در کتاب چین نامه که به تازگی تصحیح و حاشیه نویسی شده است، واژ‌ه‌های فارسی فراوانی یافت می‌شود که در هند تحول معنایی یافته است؛ واژگانی که بدون دانستن … ادامه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com