شگردهای زبانی (دستوری و آوایی) متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم

شگردهای زبانی (دستوری و آوایی) متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم چکیده مکتب پراگماتیسم، ادبیات را به‌منزلۀ موثّرترین و زیباترین

بیشتر بخوانید

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه “که” به عربی

بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه “که” به عربی برای دانلود مستقیم اینجا کلیک کنید استاد راهنما: منصوره زرکوب

بیشتر بخوانید