غربت در شعر مهجر و فلسطین

کتاب صوتی عربی النبی جبران خلیل جبران - پیامبر

240{icon} {views}غربت در شعر مهجر و فلسطین مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید اعزام مترجم همزمان عربی Read نویسندگان حبیب کشاورز ۱ مهدی ترکشوند ۲ ۱ دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی ۲ دانشگاه چکیده غم غربت یکی از مهم‌ترین … ادامه

نقد ترجمه عربی

شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربی

417{icon} {views}نقد ترجمه عربی نقد ترجمه عربی مرزبان‌نامه براساس نظریه آنتوان برمن اعزام مترجم همزمان عربی Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   نویسندگان آرزو پوریزدانپناه کرمانی ۱ وصال میمندی ۲ ۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران ۲ دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، ایران … ادامه

امام حسین در شعر عربی

هزینه ویرایش عربی

445{icon} {views}امام حسین در شعر عربی شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین اعزام مترجم همزمان عربی Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   صدیقه زودرنج ۱ زهرا کوچکی نیت ۲ ۱ گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ۲ دانشگاه اراک خیزش و بیداری … ادامه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com