زیباشناسی تکرار حروف

127{icon} {views}واکاوی زیباشناسی تکرار حروف در موسیقی درونی رومیات ابوفراس حمدانی برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید Trend 🔥 دانلود رمان أحببتک أکثر مما ینبغی نظریه معناشناسی فیلمور Read سال انتشار: ۱۳۹۹ محل انتشار: ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران حبیب کشاورز – _ استادیار گروه زبان …
ادامه ی نوشته زیباشناسی تکرار حروف

زبان عربی و گردشگری در ایران

159{icon} {views}زبان عربی و گردشگری در ایران زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری نظریه معناشناسی فیلمور Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید گردشگری، صنعتی است فرهنگی و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمامی عناصر پیوندمیان ملت‌ها را در خود دارد. همچنین کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و آیینی آن نیز قابل …
ادامه ی نوشته زبان عربی و گردشگری در ایران

غربت در شعر بارودی

غربت در شعر بارودی تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی نظریه معناشناسی فیلمور Read دانلود فایل کامل مقاله از اینجا مبارزه با سلطۀ استعمار غرب، یکی از مهم­ترین مسائلی است که شاعران عرب در آغاز عصر جدید به آن پرداخته­اند. این پدیدۀ شوم، بسیاری از مناطق عربی را درگیر ساخت و جوامع عرب از …
ادامه ی نوشته غربت در شعر بارودی