ویدئو آموزش لهجه لبنانی برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید اصطلاحات لهجه عراقی ویدئو آموزش لهجه لبنانی زبان زبان رسمی لبنان عربی است، اما هر یک از اقلیتهای نژادی به زبان خود سخن می‌گویند. زبان فرانسه نیز کاربرد دارد. لهجه لبنانی از شاخهٔ عربی شامی است، در کاربرد و تلفظ […]

اصطلاحات لهجه عراقی : پرکاربردترین اصطلاحات در لهجه عراقی – لهجه بغدادی عراقی – عامی فارسی   درنفیس پیچ گوشتی ۱ شحاطه صندل ۲ شفقه کلاه ۳ طربکه ، طربگه: اصوات أرجل الخیل عندما تجری، وتقال مجازا لمن أموره غیر منتظمه ومخربطه یعنی طربکه. حالت کسی که بهم ریخته وبی […]

فرهنگ لغت به لهجه عراقی درنفیس : مفک – پیج گوشتی قنفه : أریکه – مبل شیره : شیره زیر: پارچ آب سفالی مزیر: مکان ضیق جنزیر : زنجیر دوشک : تشک فرهنگ لغت به لهجه عراقی کرموش : خرمای نرسیده کرموس: انجیر بردق: لیوان زرده: شله زرد برداغ: لیوان […]

من بعضیه چیست حرف جر من در ساختارهای مختلف معانی مختلفی دارد. یکی از معانی پر کاربرد من (بعضی و برخی) است که به آن من بعضیه گفته می شود به این من تبعیضیه هم گفته می شود در ترجمه این من باید آن را بعضی یا برخی ترجمه کنیم […]

تفاوت من بیانیه و من بعضیه شناخت مِنْ بیانیه از مِنْ بعضیه: ( من ) بیانیه درای دو نشانه است: ۱_ بتوان واژه ی ( الذی ) را جابگزین آن کرد. ۲_ بتواند برای ماقبل خود( صفت ) باشد. من بیانیه چیست ؟ 🐾 واژه ی (من ) را در […]

مبتدای وصفی در عربی مبتدا بر دو قسم است: ۱- مبتدایی که دارای خبر است. ۲- مبتدایی که دارای فاعل بوده و آن فاعل جانشین خبر است. مثال قسم اول مانند(زیدٌ عاذرٌ مَن اعتَذَرَ) در این مثال زید مبتدا و عاذر خبر و من اعتذر مفعول عاذر محسوب می‌شود. قسم […]

جمله اسمیه و فعلیه در عربی جملات در زبان عربی به دو صورت به کار می روند: اسمیه و فعلیه اسمیه = مبتدا + خبر ( الطالب فی المدرسه ) فعلیه = فعل + فاعل + مفعول ( یکتب الطالب درسه ) جمله اسمیه چیست؟ جمله ای که با اسم […]

ما کافه چیست قواعد مربوط به ما کافه در زبان عربی مای کافّه به حروف مشبهه الفعل می‌چسبد و آن‌ها را از عمل بازمی‌دارد و غیر عامل و مبنی بر سکون است. همانطور ک می دانیم حروف مشبهه بالفعل بر سر مبتدا و خبر می آیند و اسم را منصوب […]

انتشار کتاب های ویژه آموزش زبان عربی به نوجوانان کانون زبان ایران مجموعه کتاب‌های «بستان العربیه» را برای نخستین بار در ایران برای آموزش زبان عربی به نوجوانان ۱۱ تا ۱۴ سال منتشر کرد. مسئول بخش عربی کانون زبان در این باره گفت: کتاب‌های «بستان العربیه» برای نخستین بار با […]

نسبت در زبان عربی در زبان عربی به اسمی که یاء مشدد نسبت داشته باشد اسم منسوب می گویند.حرف آخر کلمه قبل از یاء کسره می گیردایران + ی = ایرانی مصر + ی = مصری اسمی که یاء نسبت می گیرد مانند صفت مشبهه با آن رفتار می کنیماگر […]

خدمات شرکت ناسار