مواسات چیست ؟

243{icon} {views}مواسات چیست مواسات به په معناست مواسات از جمله اصطلاحاتی است که این روزها زیاد با آن مواجه می شویم. در ادامه به معنای مواسات از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم مواسات که به شکل مواساه هم نوشته می شود یک کلمه عربی است که از آسی یواسی گرفته شده است. این کلمه …
ادامه ی نوشته مواسات چیست ؟

نسخه بدل چیست ؟

نسخه بدل چیست ؟ منظور از نسخه بدل چیست ؟ نسخه بدل آن است که برای تصحیح یک اثر، یک نسخه اصل و مبنا قرار می گیرد و مابقی نسخ را بدل قرار می دهند یا به عبارت دیگر در تصحیح نسخ هر نسخه ای غیر از نسخه مبنا را نسخه بدل می گویند. همچنین …
ادامه ی نوشته نسخه بدل چیست ؟

هتل آتریوم چیست ؟

520{icon} {views}هتل آتریوم چیست ؟ هتل آتریوم را زیاد می شنویم هتل آتریوم یعنی چه ؟ هتل آتریوم به هتل هایی گفته می شود که طراحی ساختمان آن طوری باشد که از لابی هتل تا بالای ساختمان (آخرین طبقه) را بتوان دید. نظریه معناشناسی فیلمور Read همچنین بخوانید : انفیه دان چیست ؟ در معماری …
ادامه ی نوشته هتل آتریوم چیست ؟