امروز : دوشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۷ - 12 صفر 1440

انواع معنا و ترجمه

انواع معنا و ترجمه ۱-         معنای ارجاعی (Referential meaning ) این لابه معنایی ملموس ترین وبنیادی ترین لایه معنایی عناصر واژگان محصوب می شود و عبارتست از ارتباط موجود بین کلمات واشیاء وفعالیت های جهان فیزیکی . در چار چوب معنای ارجاعی عناصر واژگانی که ملموس ترین لایه معنایی محسوب می شود ممکن است ناهمگونی […]

۱۰ مهر ۱۳۹۷