امروز : چهارشنبه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۷ - 11 ربيع ثاني 1440

نگاهی عرفانی به غزل تازه منتشرشده رهبر انقلاب

نگاهی عرفانی به غزل تازه منتشرشده رهبر انقلاب نگاهی عرفانی به غزل تازه منتشرشده رهبر انقلاب می‌کند آشفته‌ام، همهمه‌ی خویشتن کاش برون می‌شدم از همه‌ی خویشتن می‌کشد از هر طرف، چون پر کاهی مرا وسوسه‌ی این و آن، دمدمه‌ی خویشتن پنجه درافکنده‌ام، در دل خونین خویش گرگ‌وش افتاده‌ام در رمه‌ی خویشتن باده‌ی نابم گهی، زهر […]

۰۶ تیر ۱۳۹۷