امروز : یکشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۷ - 11 صفر 1440

وفاداری، بازآفرینی یا آفرینش ادبی در ترجمه شعر (بررسی مقابله‌ای شعر جامی و شعر فرزدق در مدح امام سجاد(ع))

بررسی ترجمه شعر وفاداری، بازآفرینی یا آفرینش ادبی در ترجمه شعر (بررسی مقابله‌ای شعر جامی و شعر فرزدق در مدح امام سجاد(ع)) نویسنده نرگس انصاری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران چکیده «وفاداری»، «بازآفرینی» و «آفرینش ادبی» سه رویکرد متمایز و مرتبط در ترجمه است که در لایه‌های مختلف معنایی، […]

۲۴ مهر ۱۳۹۷