امروز : یکشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۷ - 11 صفر 1440

واژه نامه مدیریت برند – اصطلاحات اقتصادی

واژه نامه مدیریت برند – اصطلاحات اقتصادی معمولاً در ترجمه اصطلاحات انگلیسی به زبان فارسی ابهامات به وجود می آید و یا حتی اشتباهاتی صورت می گیرد که این موضوع برای افرادی که قصد دارند این مفاهیم را فرا گرفته و بر اساس آن به برنامه ریزی در حوزه مدیریت برند بپردازند، مشکل ساز خواهد […]

۱۸ تیر ۱۳۹۷