دسته: دانلود فرهنگ لغت عربی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی
Posted in دانلود فرهنگ لغت عربی

اصطلاحات فنی مهندسی فارسی عربی

228{icon} {views}اصطلاحات فنی مهندسی فارسی عربی : در این بخش مهم ترین اصلاحات فنی مهندسی به مرور در اختیار مخاطبان سایت قرار می گیرد. اگر…

بیشتر بخوانید
Posted in دانلود فرهنگ لغت عربی

برخی اصطلاحات اقتصادی به عربی

392{icon} {views}برخی اصطلاحات اقتصادی به عربی اجاره به شرط تملیک : الإجاره المنتهیه بالتملیک ترجمه و شرح خطبه ۸۳ نهج البلاغه Read اشتغال زایی (به…

بیشتر بخوانید
صادرات ایران به کشورهای عربی - راهنمای صادرات به عراق و قطر - ترجمه عربی
Posted in دانلود فرهنگ لغت عربی

واژه نامه مدیریت برند – اصطلاحات اقتصادی

واژه نامه مدیریت برند – اصطلاحات اقتصادی معمولاً در ترجمه اصطلاحات انگلیسی به زبان فارسی ابهامات به وجود می آید و یا حتی اشتباهاتی صورت…

بیشتر بخوانید