راه‌اندازی دهکده گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند

راه‌اندازی دهکده گردشگری سلامت در منطقه آزاد اروند دهکده گردشگری سلامت تا پایان سال جاری در منطقه آزاد اروند راه‌اندازی

بیشتر بخوانید

هدف‌گذاری برای اول شدن در حوزه گردشگری سلامت در منطقه

هدف‌گذاری برای اول شدن در حوزه گردشگری سلامت در منطقه سعید هاشم زاده، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت درخصوص

بیشتر بخوانید

راه اندازی آموزش زبان عربی برای اولین بار

راه اندازی آموزش زبان عربی برای اولین بار سرپرست کانون زبان ایران از راه‌اندازی دوره آموزش زبان عربی ویژه نوجوانان

بیشتر بخوانید