خانه / گردشگری سلامت ناسار / مقالات گردشگری سلامت

مقالات گردشگری سلامت

مقالات گردشگری سلامت

بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

شرکت گردشگری سلامت نهال سلامت ناسار

 بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله نویسندگان:  محرابی جواد*, خلیلی شورینی سیاوش, خلفی احمد * دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران چکیده: امروزه صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. کشور جمهوری اسلامی …

ادامه نوشته »

ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی)

گردشگری اسلامی

گردشگری اسلامی ضرورتها و ظرفیت های گردشگری اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی) دانلود فایل کامل مقاله نویسندگان:  شفقی سیروس, حسنوند عباس*, مصلحی محسن * دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده: به گواهی تاریخ، انسان از بدو پیدایش، همواره در پی معاش و تامین نیازهای …

ادامه نوشته »

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت

گردشگری سلامت و عوامل مؤثر بر توسعه آن گردشگری سلامت ناسار

گردشگری سلامت و عوامل مؤثر بر توسعه آن ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت دانلود فایل کامل مقاله نویسنده: تقوایی مسعود,علیزاده اصل جبار*,خضرنژاد پخشان,عباسی صبریه *دانشگاه اصفهان عنوان مجمع: کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار نوع مجمع:  سازمان ها و مراکز غیر دولتی حامی: موسسه ایرانیان …

ادامه نوشته »

تبیین گردشگری پزشکی در ایران (چالش ها و راهکارها)

تبیین گردشگری پزشکی در ایران (چالش ها و راهکارها) دانلود فایل کامل مقاله نویسنده: پیردشتی حسن,حسین نژاد سیدحسین* *دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی بابل عنوان همایش: همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری نوع مجمع:  سازمان ها و مراکز غیر دولتی حامی: موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع زمان:  ۱۳۹۴, دوره …

ادامه نوشته »

گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران

گردشگری سلامت و عوامل مؤثر بر توسعه آن گردشگری سلامت ناسار

گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران نویسندگان:  عربشاهی کریزی احمد*, آریان فر مرتضی   دانلود فایل کامل مقاله چکیده: گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنه ای بسیار گسترده را …

ادامه نوشته »