استخدام منشی مسلط به زبان عربی در مشهد

استخدام کارمند مسلط به زبان عربی در تهران

استخدام مترجم عربی

استخدام کارمند مسلط به زبان عربی در تهران
به کارمند خانم مسلط به زبان عربی جهت شرکت تولیدی بازرگانی در تهران – لاله زار نیازمندیم.
متقضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نموده یا از طریق فکس برای شماره زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: Lighting_fixture@yahoo.com
فکس: ۰۲۱۷۷۶۸۵۳۴۴

شرح وظایف ارائه شده “مسئول اداری (کارگزینی)” مربوط به یک شرکت نمونه است، لذا در شرکت ها و موسسات با توجه به نیاز سنجی و دید مدیران ارشد سازمان ممکن است ساختار سازمانی واحدها و شرح وظایف تغییر نماید.

حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات مسئول اداری (کارگزینی)

– ایجاد و تکمیل پرونده های پرسنلی.

– امور بایگانی مکاتبات و مدارک پرسنلی .

– پیگیری و اجرای طرح های انگیزشی و رفاهی مصوب مرتبط با کارکنان.

– ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مشکلات و نیازهای آنها در چارچوب آئین نامه ها و رویه های موجود در سازمان.

– انجام امور اداری مربوط به قطع همکاری پرسنل.

– تهیه قراردادها ی کار جهت کارکنان و پیگیری تکمیل آنها در زمان مقرر.

– کلیه امور مربوط به بیمه های شرکت.

– امور مربوط به آموزش کارکنان.

شرح وظایف

– تشکیل پرونده جهت کلیه کارکنان.

– کنترل و تکمیل مدارک اولیه پرسنلی جهت نگهداری در پرونده.

– پیگیری رفع نواقص مدارک پرسنلی از کارکنان تا زمان رفع نقص.

– پیگیری صدور کارت پرسنلی و ثبت نام کارکنان جدیدالاستخدام در سیستم حضور و غیاب.

– ثبت کلیه اطلاعات پرسنلی مورد نیاز در سیستم پرسنلی.

– اعلام شروع بکار یا خاتمه کار کارکنان به نگهبانی و امور مالی و سایر مبادی ذینفع در اسرع وقت.

-صدور برگه مرخصی جهت کارکنان پس از انجام کنترل های لازم برابر آئین نامه های مربوطه.

– ثبت برگه های مرخصی در کاردکس و سیستم های پرسنلی و حضوروغیاب.

– کنترل حضور و غیاب کارکنان و پیگیری نواقص ثبت ورود و خروج در سیستم حضور و غیاب تا زمان تعیین تکیف نهایی و ثبت موارد در سیستم.

– تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق از سیستم حضور و غیاب و سیستم پرسنلی و تهیه گزارشات خاص بصورت دستی یا کامپیوتری بر حسب مورد.

– تهیه پیش نویس کلیه مکاتبات مرتبط با کارکنان پس از تکمیل مدارک و مستندات مرتبط ، جهت ارائه به مدیر اداری.

– تهیه وتحویل کلیه معرفی نامه ها و سایر مکاتبات پرسنلی مجاز ، به پرسنل ذیربط.

– ابلاغ کلیه دستور العمل ها و اطلاعیه های مرتبط با کارکنان و اطمینان از اطلاع کلیه افراد ذینفع از مفاد آنها به نحو مقتضی.

– نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه ها و رویه های پرسنلی شرکت و اعلام بموقع محدودیتها و موانعی که موجب عدم اجرای صحیح آنها می گردد به مدیر اداری.

– انجام هماهنگی های لازم با کارکنان به منظور برگزاری جلسات عمومی و خاص اعلام شده از سوی مدیر اداری.

– پیگیری و اجرای کلیه طرح های رفاهی و انگیزشی کارکنان که از سوی مدیر اداری بصورت مستمر یا دوره ای یا موردی اعلام می گردد.

– تهیه و تکمیل فرم های تسویه حساب کارکنانی که با شرکت قطع همکاری نموده اند و پیگیری تکمیل آنها تا زمان ارائه به امور مالی.

– مراجعه به ادارات کار،تامین اجتماعی و … به منظور حضور در جلسات یا تحویل و دریافت نامه ها و ابلاغیه ها.

– دقت و مراقبت مستمر در نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات پرسنلی با رعایت اصل محرمانه بودن کلیه اطلاعات پرسنلی

– بایگانی کلیه مکاتبات و مدارک پرسنلی در پرونده پرسنل ذیربط یا سایر پرونده ها براساس نظر مدیر اداری.

– تنظیم قرارداد های کار جهت پرسنل جدید الاستخدام و تمدید قرارداد با سایر پرسنل قبل ازانقضا مدت قرارداد قبلی، پس از اخذ تائید و نظرات اصلاحی مدیر اداری و پیگیری تا زمان امضاء قرارداد و ارجاع آن به امور اداری در اسرع وقت.

– مراقبت و نگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی آنها از شرکتهای مربوطه.

– ثبت نام واعلام ورود کارکنان جدیدالاستخدام و افراد تحت تکفل آنها و اعلام خروج پرسنلی که با شرکت قطع همکاری نموده اند به شرکت بیمه گر درمان تکمیلی.

– صدور معرفی نامه و دریافت و ارسال مدارک پزشکی کارکنان جهت دریافت خسارت یا معرفی به بیمارستان به شرکت بیمه گر درمان تکمیلی.

– پیگیری و دریافت هزینه های درمان کارکنان از شرکت بیمه گر درمان تکمیلی و پرداخت وجه مربوطه به افراد ذینفع برابر آئین نامه.

– پیگیری جهت صدور سایر بیمه نامه های مورد نیاز شرکت از طریق شرکت بیمه طرف قرارداد.

– پیگیری، اطلاع رسانی به موقع و ثبت نام و دوره های آموزشی مورد تائید شرکت جهت کارکنان.

– انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول می گردد.

ارتباطات سازمانی و جذب نیرو

– مستقیم زیر نظر مدیر اداری و در غیاب ایشان زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می نمایند.

– ارتبـاط و همکاری با واحدهای تابعه وسایر واحد های شرکت.

– لیسانس مرتبط با 2 سال سابقه کار یا فوق دیپلم با 3 سال سابقه کار یا دیپلم با 5 سال سابقه کار در زمینه امور اداری و کارگزینی.

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

http://www.naasar.ir/habib-keshavarz/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *