خانه / گوناگون / تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون

تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون

 تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها ‏در رت نر

ببینید: خواص پنیر نخل – پنیر درخت خرما – پنیرک

نویسندگان:  کریمی جشنی حجت اله*, دخانچی معصومه, هوشمند فرهنگ

پنیر نخل به انگلیسی : Heart of palm پنیر نخل به عربی : جمار

دانلود مقاله کامل

* جهرم، بلوار مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بخش علوم تشریحی

چکیده:

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات جامعه انسانی می باشد. در طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان ناباروری استفاده ‏می شود. یکی از گیاهانی که از میوه و قسمت های مختلف آن استفاده می شود نخل یا خرما می باشد. هدف از این ‏مطالعه بررسی اثر عصاره پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در ‏رت نر می باشد.
روش کار: در این مطالعه حیوانات مورد استفاده ۹۶ عدد رت نر بالغ سالم از نژاد ویستار در محدوده وزنی ۳۰۰ ۲۸۰ گرم ‏و با سن ۲٫۵ تا ۳ ماهگی بود. موش ها به طور تصادفی به هشت گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای ‏استاندارد و گروه شاهد دو میلی لیتر آب مقطر و گروه های تجربی به ترتیب دوزهای ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ میلی ‏گرم بر کیلوگرم پودر پنیر نخل به مدت ۲۸ روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها خونگیری انجام شد. ‏هورمون ها به روش رادیوایمونواسی (‏RIA‏) اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار ‏SPSS‏ و آنالیز واریانس یکطرفه ‏مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی هورمون تستوسترون در گروه های دریافت کننده عصاره ‏هیدروالکلی پنیر نخل نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی دار یافته است (P<0.05)، همچنین سطح سرمی هورمون استرادیول در گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پنیر نخل در دوزهای بالا نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی داری یافته است (P<0.05). سطح سرمی هورمون های گنادوتروپین (LH, FSH) در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد تغییر معنی داری پیدا نکرده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی پنیر نخل احتمالا به علت داشتن فیتواسترول ها از طریق کاهش کلسترول و اثر آنتی آندروژنی باعث کاهش تستوسترون و استرادیول می شود اما اثری بر گنادوتروپین ها ندارد.

کلید واژه: پنیر نخل، تستوسترون، استرادیول، گنادوتروپین‏

تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *