فعل مجهول و نائب فاعل

فعل مجهول و نائب فاعل

882{icon} {views}

 آموزش قواعد نحو – آموزش فعل مجهول و نائب فاعل

مشاهده از قسمت بالا

دانلود از اینجا

مشاهده مستقیم از سایت آپارات اینجا

فعل معلوم و فعل مجهول:

فعل معلوم، فعلي است كه فاعل آن معلوم باشد.

خَلَقَ اللهُ الإنسانَ / دَفَعَ المشتري الثمنَ / يَقرأُ الطّالبُ الكتابَ

فعل مجهول، فعلي است كه به دلايل مختلف فاعل آن را ذكر نمي كنند.

طريق ساختن ماضي مجهول:

الف) حركت حرف پيش از آخر آن را كسره مي دهيم.

ب) تمام حروف متحرك رو به اول آن را ضمه مي دهيم.

قَتَلَ: قُتِلَ / إكْتَسَبَ: أُكْتُسِبَ / إسْتَخْرَجَ: أُسْتُخْرِجَ

* اگر دومين حرف فعلي ( الف ) باشد، ( الف ) به ( واو ) تبديل مي شود.

كاتَبَ: كُوتِبَ / لاحَظَ: لُوحِظَ

* اگر فعل ماضي مضاعف باشد، و آن را مجهول كنيم، فقط حرف اول آن ضمه مي گيرد. دَقَّ : دُقَّ

* در فعل ماضي معتل اجوف كه آن را مجهول مي كنيم، حرف عله به (( ي )) تبديل مي شود.

قال: قِيلَ / ذاقَ: ذِيقَ / باعَ: بِيعَ / أقامَ: أُقيمَ

طريق ساختن مضارع مجهول:

الف) حركت حرف پيش از آخر فعل مضارع را فتحه مي دهيم.

ب) حركت حرف اول را ضمه مي دهيم.

يَعلَمُ: يُعلَمُ / يُكاتِبُ: يُكاتَبُ / يَكْتَسِبُ: يُكْتَسَبُ

* در صورتيكه فعل مضارع معتل اجوف، مجهول شود، چون حركت حرف پيش از آخر فتحه است، حرف عله به (( الف )) تبديل مي شود. يَعودُ: يُعادُ / يَصيدُ: يُصادُ / يَقولُ: يُقالُ

طريقه مجهول كردن جملات:

الف) فعل را مجهول مي كنيم.

ب) فاعل را حذف مي كنيم.

ج) مفعول به كه منصوب است، نايب فاعل قرار مي دهيم و اعراب فاعل را به آن مي دهيم.

د) در آخر بايد فعل مجهول را هم با نايب فاعل مطابقت دهيم تا اگر از نظر مذكر و مؤنث بودن با هم متفاوت بودند فعل مجهول را با نايب فاعل متناسب كنيم.

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و سئو و طراحی قالب توسط : شرکت نوین پرداز گستر پارسیان