خانه / زبان عربی / درصدهای کنکور ارشد عربی – درصد برای قبولی کنکور ارشد عربی

درصدهای کنکور ارشد عربی – درصد برای قبولی کنکور ارشد عربی

درصدهای کنکور ارشد عربی – درصد برای قبولی کنکور ارشد عربی
درصدهای کنکور ارشد عربی ۹۵
رتبه یک:
ترجمه:۶۱ /تاریخ:۷۳ /متون: ۶۳/بلاغت :۴۶ /نحو: ۶۱
رتبه : ۲
ترجمه۷۰/تاریخ ۶۵/متون ۶۱/بلاغت ۲۰/نحو ۸
رتبه ۳۲ مترجمی و ۴۰ ادبیات
ترجمه  ۵۵ /متون ۴۰ /ادبیات  ۲۱٫۶۷/صرف و نحو ۲۰ /بلاغت ۱۰
——————————————————————
درصدها و رتبه های زیر صد سال ۹۴
رتبه ۱۸ ترجمه ۲۴ ادبیات
النحو:۳۰*البلاغه:۲۸/۳*التاریخ:۳۱/۵*النصوص:۵۱/۶*الترجمه:۳
——————————————————–
رتبه ۱۰ادبیات و۱۴مترجمی
تاریخ ۴۸*صرف ونحو۴۸*بلاغت۵۰*ترجمه ازعربی به فارسی ووبالعکس۶۷*متون۳۲
درصدها و رتبه های سال ۹۳
رتبه ۱۱:
صرف ۳۵بلاغت۲۰تاریخ۶۵ متون۴۱ ترجمه۶۰
______________ _______________
رتبه۱۳
صرف و نحو: ۲۳/۳۳ بلاغت: ۸/۳۳ تاریخ: ۵۰ متون: ۴۵ ترجمه: ۸۰
____________________

رتبه۹
تاریخ ۶۶/ترجمه۶۵/متون۲۱/صرف ونحو ۳۸/بلاغه۳۰٫
______________________
رتبه سی و….
تاریخ ۴۶بلاغت ۳۱نحوماشالا۵چش نخورم ترجمه۷۰متون۳۴
____________________
رتبه۶۳

نحو۲۸،بلاغه۲۸،تاریخ۳۵،متون۱۳،ترجمه۷۵
_______________
رتبه۴۳
نحو ۳۰درصد ،بلاغت ۳۲درصد،تاریخ۵۷یا۵۹درصد،متون۱۳درصد.ترجمه۴۰درصد
____________
رتبه ۱
نحو۷۰
تاریخ۷۰
ترجمه ۸۰
متون۳۲
بلاغت ۳۷
_____________________
رتبه ۵۶
نحو۳۸،،، ترجمه۵۱،،،تاریخ۵۸،،،، متون۳،،،بلاغت۱۵

درباره ی شرکت گردشگری سلامت ناسار

همچنین ببینید

اصطلاحات پزشکی به عربی - فرهنگ لغت پزشکی عربی

اصطلاحات پزشکی به عربی – فرهنگ لغت پزشکی عربی

اصطلاحات پزشکی به عربی – فرهنگ لغت پزشکی عربی معجم پزشکی فارسی عربی – بیماری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *