ترجمه فارسی قرآن
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

ترجمه دو ترکیب ساده از صفحه ۲۱۲ قرآن

321{icon} {views}ترجمه دو ترکیب ساده از صفحه ۲۱۲ قرآن   از صفحه ۲۱۲ قرآن کریم حداقل دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید…

بیشتر بخوانید
پروفایل عاشقانه عربی
Posted in آموزش زبان ( عربی و فارسی )

پروفایل عربی عاشقانه با ترجمه

716{icon} {views}پروفایل عربی عاشقانه با ترجمه پروفایل عربی عاشقانه با ترجمه فارسی عکس یا فرتور نوعی تصویر است که بر اثر تابش نور بر یک…

بیشتر بخوانید
Posted in خودمونی گوناگون

خرمای مجول چه نوع خرمایی است

252{icon} {views}خرمای مجول چه نوع خرمایی است خواص خرمای مجول / تکثیر خرمای مجول تکثیر خرما غیر جنسی دانولد مقاله (بررسی تکثیر خرما (رقم مجول)…

بیشتر بخوانید