غربت در شعر مهجر و فلسطین

215{icon} {views}غربت در شعر مهجر و فلسطین مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نویسندگان حبیب کشاورز ۱ مهدی ترکشوند ۲ ۱ دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی ۲ دانشگاه چکیده غم غربت یکی از مهم‌ترین مضامین شعری در میان شاعران …
ادامه ی نوشته غربت در شعر مهجر و فلسطین

اعراب تقدیری چیست ؟

144{icon} {views}اعراب تقدیری چیست ؟ کلماتی معربی که اعراب تقدیری دارند، عبارتند از : ۱)  اسم مقصور                         ۲) اسم منقوص                      ۳) مضاف به ضمیر «ی» ۱- اسم مقصور:  به اسمی های که آخرین حرف آن ها ( الف مقصوره «ا – ى» ) باشد، «اسم مقصور» می گویند . اسمهای مقصور در هر سه حالت …
ادامه ی نوشته اعراب تقدیری چیست ؟

ترجمه استعاره های مفهومی

475{icon} {views}ترجمه استعاره های مفهومی معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمه عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید المؤلف حبیب کشاورز استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان المستخلص استعاره مفهومی با استعاره سنّتی متفاوت است و اساس آن بر تشبیه نیست. همچنین استعاره مفهومی تنها به …
ادامه ی نوشته ترجمه استعاره های مفهومی