علت تشنگی قبل از خواب چیست؟

تشنگی در خواب

علت تشنگی قبل از خواب چیست؟ سیمرغ/ گرچه این مطالعه روی موش ها انجام شد، اما نشان می دهد که علت تشنگی قبل از خواب چیست؟ و چرا مایلیم مایعاتی مانند آب یا شیر بنوشیم.محققان براساس مطالعات قبلی می دانستند که موش ها قبل از خواب و بدون آن که …

ادامه نوشته »