جدول جوایز بنیاد نخبگان برای دانشجویان دکتری/ارائه ۲۰ نوع تسهیلات

دکتری رشته زبان و ادبیات عربی

جدول جوایز بنیاد نخبگان برای دانشجویان دکتری/ارائه ۲۰ نوع تسهیلات

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر و استعداد درخشان شاغل به تحصیل ۲۰ نوع تسهیلات در حوزه های مختلف ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات بنیاد ملی نخبگان که با عنوان جایزه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری اعطا می شود در ۴ حوزه آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی است.

جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به صورت سالیانه به دانشجویانی اختصاص می یابد که اسامی آنها از سوی دانشگاه ها اعلام شده باشد.

در جدول زیر جزئیات جوایز بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان برتر مقطع دکتری تشریح شده است:

جدول جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر دکتری
نوع جایزهتسهیلاتسقف اعتبارتوضیحات
آموزشاعتبار آموزش یاری۹.۰۰۰.۰۰۰ ریالبه صورت ماهیانه(به مدت ۹ ماه)
آموزشاعتبار توانمندی آموزشی۶.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشاعتبار پژوهش یاری۹.۰۰۰.۰۰۰ ریالبه صورت ماهیانه(به مدت ۹ ماه)
پژوهشیاعتبار ارتباطات علمی۷.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشیاعتبار اجرای رساله دکتری۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گروه های فنی و علوم پایه)

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سایر گروه ها)

در  سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشیاعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی۳.۰۰۰.۰۰۰ ریالدوبار (در سال مشمولیت)
پژوهشیمجوز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالیک بار (در سال مشمولیت)
پژوهشیاعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال(مجرد)

۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال(متاهل)

به صورت ماهانه(در سال مشمولیت)
پژوهشیمجوز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجیمعادل ریالی ۱۰۰۰ دلار(مجرد)

معادل ریالی ۱۴۰۰ دلار(متاهل)

به صورت ماهانه(در سال مشمولیت)
پژوهشیاعتبار هسته پژوهشی۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
پژوهشیاعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
فناوریاعتبار فن یاری۹.۰۰۰.۰۰۰ ریالبه طور ماهانه (به مدت ۹ ماه)
فناوریاعتبار توامندی کارآفرینی۶.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
فناوریاعتبار هسته فناوری و کارآفرینی۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال تحصیلی مشمولیت
فرهنگیرابته دانشجویی۸۰۰.۰۰۰ ریال (مجرد)

۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال (متاهل)

به صورت ماهانه، در ازای ۶ ساعت کار ماهانه (به مدت ۹ ماه)
فرهنگیبیمه اشتغالبراساس حقوق پایه سازمان تامین اجتماعیدر مدت برخورداری از اعتبار آموزش یاری/پژوهش یاری/فن یاری/ فرصت مطالعاتی
فرهنگیبیمه تکمیلیمطابق مقررات بنیادفرد باید دارای بیمه پایه باشد
فرهنگیهدیه ازدواج۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدر سال مشمولیت
فرهنگیودیعه اجازه مسکن۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(تهران)

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(سایر شهرها)

بهره مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش آموختگی
فرهنگیبرنامه ها و سفرهای زیارتی و گردشگری۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (داخلی)

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان به گونه ای است که همزمان با آغاز سال تحصیلی، اسامی دانشجویان برگزیده اعلام می شود و آنها بتوانند از تسهیلات جایزه های تحصیلی بنیاد بهره مند شوند.

You may also like

You may also like

شرکت ناسار - تجارت با عراق

www.naasar.ir

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *