برچسب : اسم مبالغه در عربی

اسم مبالغه در عربی

اسم مبالغه در عربی اسم مبالغه یا صیغه مبالغه اسمی است که برای زیادی صفتی در چیزی یا شخصی به کار می رود و دارای وزن های بی شماری است از جمله : مِفعال : مِقدام ( بسیار شجاع) ، مِعطاء ( بسیار بخشنده) فَعِل: حَذِر ( بسیار حواس جمع و محتاط) یَقِظ ( بسیار […]

۲۳ آبان ۱۳۹۷