نظریه معناشناسی فیلمور

نظریه معناشناسی فیلمور قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمه ی آنها بر پایه ی نظریه ی معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نوان نشریه: پژوهش های زبانشناختی قرآن ترجمه متون علمی Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   همچنین بخوانید: روشی نوین در معناشناسی اطلاعات شماره: بهار و تابستان …
ادامه ی نوشته نظریه معناشناسی فیلمور

غربت در شعر مهجر و فلسطین

215{icon} {views}غربت در شعر مهجر و فلسطین مقایسه غم غربت در میان شاعران مهجر، مورد مطالعه شاعران مهجرِ فلسطین و لبنان برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نظریه معناشناسی فیلمور Read نویسندگان حبیب کشاورز ۱ مهدی ترکشوند ۲ ۱ دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی ۲ دانشگاه چکیده غم غربت یکی از مهم‌ترین مضامین …
ادامه ی نوشته غربت در شعر مهجر و فلسطین