برچسب : تأثیر زبان عربی

تاثیر زبان عربی بر زبانهای هندی

تاثیر زبان عربی بر زبانهای هندی : مقاله منتشر شده در فصلنامه مطالعات شبه قاره رضا رضایی ۱؛ مرضیه قاسمیان۲ ۱مدیر گروه عربی ۲ادبیات عربی چکیده از لحاظ تاریخی، پس از گرویدن مردم هند به اسلام زبان عربی در هند تقریبا به طور انحصاری توسط جمعیت مسلمان آنجا مورد استفاده قرار می گرفت و نیرویی […]

۱۵ خرداد ۱۳۹۸