تبریک بارداری به عربی

373{icon} {views}تبریک بارداری به عربی إختصرت فرحی الیوم بمولد حبیبه قلبی صدیقتی “الاسم” الف مبروک الحمل یاروحی وعقبال ماتشوفیه بحضنک یارب. اهنی صدیقتی العزیزه على الحمل الف مبروک ویتربى بعزک. بازتاب اشتغال زنان در رمان Read همچنین بخوانید: تبریک سال نو میلادی به عربی بورک لک یا صدیقتی فی الموهوب وشکرتما الواهب رزقکم الله بره …
ادامه ی نوشته تبریک بارداری به عربی