برچسب: تحقیق عربی

مقاله عربی
Posted in روش تحقیق

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله در چکیده بخش مهمی وجود دارد که کلمات کلیدی نامیده می شود. این بخش بسیار مهم است اما توسط برخی…

بیشتر بخوانید
نوشتن بیان مسأله در مقاله و پایان نامه ؟ ویژگی های بیان مسأله خوب
Posted in روش تحقیق

شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

انتخاب کلمات کلیدی مقاله :  شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله انتخاب کلمات کلیدی برای یک مقاله علمی و ترتیب این کلمات اهمیت بالایی دارد. دراسات…

بیشتر بخوانید
ترتیب صفحات پایان نامه
Posted in روش تحقیق

شیوه فصل بندی پایان نامه

شیوه فصل بندی پایان نامه هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما…

بیشتر بخوانید