روش جدید تدریس عربی در مدارس روش تدریس جدید درس عربی متوسطه در فرآیند طراحی آموزشی، چند اصل باید رعایت شود: ۱) کمک به فراگیران و تسهیل یادگیری آنان. ۲)  فرآیند طراحی آموزشی و پرورشی پایه بصورت منظم و اصولی اجرا گردد. ۳) لازم است فراگیران نیز در تدوین طراحی […]

شعر عرب و راز ماندگاری قصیده بوصیری در مدح پیامبر اعظم نوشتار زیر قصد دارد پس از مروری بر جایگاه شعر در تاریخ ادبیات و فرهنگ عرب به داستان سرایش قصیده ی بُرده ی بوصیری، شاعر قرن هفتم مصری، که آن را در مدح و ستایش مقام نبوت ، حضرت […]

 سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سنایی غزنوی چکیده مقاله‌ی حاضر، با بررسی و پژوهش تطبیقی، می‌کوشد تا تصویری از شخصیت امام رضا ع) در دو ادب فارسی و عربی، ارائه نماید و به بیان شمّه‌ای از مناقب در باب حضرت ثامن‌الائمه (ع) که در قالب […]

خدمات شرکت ناسار