معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله

مقاله عربی

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله در چکیده بخش مهمی وجود دارد که کلمات کلیدی نامیده می شود. این بخش بسیار مهم است اما توسط برخی پژوهشگران نادیده گرفته می شود. کلمات کلیدی معمولا ۳ تا ۷ کلمه است و باید در برگیرنده موضوعات اصلی و فرعی مقاله یا پایان نامه باشد. بنابراین در انتخاب کلمات … ادامه

شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

نوشتن بیان مسأله در مقاله و پایان نامه ؟ ویژگی های بیان مسأله خوب

انتخاب کلمات کلیدی مقاله :  شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله انتخاب کلمات کلیدی برای یک مقاله علمی و ترتیب این کلمات اهمیت بالایی دارد. ترجمه فعل اصبح در قرآن Read همچنین بخوانید : چگونه یک چکیده خوب برای پایان نامه و مقاله خود بنویسیم؟ مهم ترین عناصر چکیده در ادامه اصول کلیدی نگارش کلیدواژگان و … ادامه

شیوه فصل بندی پایان نامه

ترتیب صفحات پایان نامه

شیوه فصل بندی پایان نامه هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند که … ادامه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com