خانه / بایگانی برچسب: شعر عربی با ترجمه

بایگانی برچسب: شعر عربی با ترجمه

ترجمه شعر عاشقانه عربی

ترجمه اشعار نزار قبانی

ترجمه شعر عاشقانه عربی ترجمه یک قصیده از نزار قبانی شاعر معاصر سوری مترجم : دکتر اویس محمدی أحبک أحبک والبقیه تأتی حدیثک سجادهٌ فارسیه.. وعیناک عصفورتان دمشقیتان.. تطیران بین الجدار وبین الجدار.. وقلبی یسافر مثل الحمامه فوق میاه یدیک، ویأخذ قیلولهً تحت ظل السوار.. وإنی أحبک.. لکن أخاف التورط …

ادامه نوشته »

قصیده علاء الدین حلی با ترجمه فارسی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی

قصیده علاء الدین حلی با ترجمه فارسی حلت علیک عقود المزن یا حلل *** و صافحتک أکف الطل یا طلل و حاکت الورق فی أعلى غصونک إذ *** حاکت بک الودق جلبابا له مثل یزهو على الربع من أنواره لمع *** و یشمل الربع من نواره حلل و افتر فی …

ادامه نوشته »

ترجمه فارسی قصیده علاء الدین حلی

روش های تحقیق

ترجمه فارسی قصیده علاء الدین حلی ابتدا متن عربی قصیده و در ادامه ترجمه فارسی یا عین ما سفحت غروب دماک *** إلا بما ألهمت حب دماک و لطول إلفک بالطلول أراک *** أقمارا بزغن علی غصون أراک ما ریق دمعک حین راق لک الهوی *** إلا لأمر فی عناک …

ادامه نوشته »