برچسب: داستان عربی با ترجمه فارسی

درس و دانشجو داستان عربی با ترجمه
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان عربی با ترجمه

436{icon} {views}داستان عربی با ترجمه داستان عربی معلم و دانش آموزان با ترجمه فارسی دراسات الترجمه والسرد Read المعلمه والطلاب فی یومٍ من الأیام دخلت…

بیشتر بخوانید
داستان عربی به همراه ترجمه فارسی
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان عربی به همراه ترجمه فارسی

داستان عربی به همراه ترجمه فارسی داستان تبلیغات و شخص نابینا دراسات الترجمه والسرد Read   الإعلان والأعمى جلس رجل أعمى على رصیفٍ فی أحد…

بیشتر بخوانید
کفش آکسفورد چه نوع کفشی است ؟
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان کوتاه عربی با ترجمه فارسی

داستان کوتاه عربی با ترجمه فارسی داستان کوتاه گاندی و لنگه کفش به زبان عربی دراسات الترجمه والسرد Read غاندی وفرده الحذاء یُحکى أنّ المهاتما…

بیشتر بخوانید