برچسب: داستان عربی با ترجمه فارسی

داستان پیامبران به عربی
Posted in درس عربی مدارس

داستان حضرت سلیمان به زبان عربی

549{icon} {views}داستان حضرت سلیمان به زبان عربی لما توفی نبی الله داؤود علیه السلام صاحب المملکه العظیمه ، وشهد بنو اسرائیل جنازه عظیمه لداؤود علیه…

بیشتر بخوانید
داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی – داستان پیامبران به عربی
Posted in درس عربی مدارس

داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی

1.1k{icon} {views}داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی – داستان پیامبران به عربی بهترین داستان های عربی در اینستاگرام ما : اینجا کلیک…

بیشتر بخوانید
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی

742{icon} {views}متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی زیر فعل امر (در متن عربی و ترجمه) خط کشیده شده است متن اول متن عربی…

بیشتر بخوانید