برچسب: داستان کوتاه عربی با ترجمه

هزینه ویرایش عربی
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان عربی ساده و کوتاه

151{icon} {views}داستان عربی ساده و کوتاه   دانلود کتاب اللغه و السلطه فرکلاف Read داستان صوتی و تصویری ساده در اینستاگرام ما : اینجا کلیک…

بیشتر بخوانید
جذب بیمار عرب در ایران
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان ساده عربی با ترجمه

119{icon} {views}داستان ساده عربی با ترجمه داستان پزشک سر به هوا به عربی دانلود کتاب اللغه و السلطه فرکلاف Read یوم من الأیام مرضت زوجه…

بیشتر بخوانید
درس و دانشجو داستان عربی با ترجمه
Posted in عربی مدارس (متن و ترجمه)

داستان عربی با ترجمه

376{icon} {views}داستان عربی با ترجمه داستان عربی معلم و دانش آموزان با ترجمه فارسی دانلود کتاب اللغه و السلطه فرکلاف Read المعلمه والطلاب فی یومٍ…

بیشتر بخوانید