زندگی نامه تأبط شرا

123{icon} {views}زندگی نامه تأبط شرا شاعر عصر جاهلی لقب‌ یکی‌ از شاعران‌ «صعلوک‌» (راهزن‌) در دوران‌ جاهلیت‌ (راهزن‌) در دوران‌ جاهلیت‌. نام‌ کامل‌ او ثابت‌بن‌جابربن‌سفیان‌بن‌عُمَیثِل‌بن‌ عُدَیّبن‌ کعب‌ است‌ و مادرش‌، اُمیمه‌، زنی‌ از بنی‌قَیْن‌ بود (ابوالفرج‌ اصفهانی‌، ج‌ ۲۱، ص‌ ۱۲۷؛ بغدادی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۳۷). کنیه‌ تأبّط‌ شرّاً ابوزهیر (بغدادی‌، همانجا؛ زرکلی‌، ج‌ ۲، …
ادامه ی نوشته زندگی نامه تأبط شرا

زندگی نامه محمود سامی بارودی

زندگی نامه محمود سامی بارودی شاعر و سیاستمدار مصری‌، متولد ۲۷ رجب‌ ۱۲۵۵، متوفی‌ ۱۳۲۲ در قاهره‌ مصر، متولد ۲۷ رجب‌ ۱۲۵۵، متوفی‌ ۱۳۲۲ در قاهره‌. نسب‌ او به‌ نوروز  اتابکیِ مَلَکیِ اشرفی‌، برادر بَرْسْبای‌ (حک : ۸۲۵ ـ ۸۴۱) می‌رسد. بازتاب اشتغال زنان در رمان Read همچنین بخوانید : زندگی نامه حافظ ابراهیم بارودی‌ …
ادامه ی نوشته زندگی نامه محمود سامی بارودی

قصیده دعبل در مدح امام رضا

قصیده دعبل در مدح امام رضا دعبل در کنار پیشوای خود امام رضا (ع) در وصف امام حسین (ع) و شهدای دشت نینوا چنین خواند: پس چگونه پیامبر را دوست دارند، در حالی که خویشاوندان او را کشته ‎اند و وجود آن‎‌ها از کینه و نفرت، انباشته است…‌ای فاطمه، بلند شو‌ای دختر بهترین خلق خدا …
ادامه ی نوشته قصیده دعبل در مدح امام رضا