ترجمه درس سوم عربی دوازدهم فنی حرفه ای

درس سوم عربی فنی حرفه ای

20.4k{icon} {views} ترجمه درس سوم عربی دوازدهم فنی حرفه ای ترجمه فعل اصبح در قرآن Read مطالب زیر هم ممکن است برای شما مفید باشد ویدئوی جذاب توضیح علائم راهنمایی رانندگی به عربی در اینستاگرام ترجمه درس اول عربی دوازدهم فنی حرفه ای ترجمه درس دوم عربی دوازدهم فنی حرفه ای ترجمه درس سوم عربی … ادامه

مفعول مطلق در عربی

انواع مفعول مطلق

1.3k{icon} {views}مفعول مطلق در عربی مفعول مطلق مصدری است که بعد از یک فعل از جنس خود می آید و منصوب است: فرح حمید فرحا شدیدا : حمید بسیار شاد شد در عبارت فوق فرح فعل است و فرحا مصدر است و از جنس فعل و منصوب که به آن مفعول مطلق می گوییم. باید … ادامه

ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم تجربی ریاضی

عربی 12

3.4k{icon} {views}ترجمه درس چهارم عربی دوازدهم تجربی ریاضی   ترجمه فعل اصبح در قرآن Read برای مشاهده زندگی نامه فرزدق به فارسی اینجا کلیک کنید فرزدق فرزدق از شاعران عصر اموی است. او در منطقه ای در کویت در سال ۲۳ هجری متولد شد و در بصره زندگی کرد. در یکی از روز ها پدرش … ادامه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com