دانلود کتاب گویای عربی یازدهم عربی زبان قرآن ۲ رشته ادبیات و علوم انسانی برای دانلود هر بخش روی آن کلیک کنید مقدمه و درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم المعجم دانلود نمونه سؤال عربی یازدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ترجمه درس دوم عربی یازدهم […]

دانلود نمونه سؤال عربی یازدهم دانلود نمونه سؤال عربی یازدهم تجربی ریاضی فنی حرفه ای انسانی دانلود کنید: سؤالات عربی یازدهم دانلود نمونه سؤال عربی یازدهم – عربی زبان قرآن ۲ تجربی ریاضی فنی حرفه ای متن و ترجمه درس اول عربی یازدهم انسانی ریاضی ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ دانلود مستقیم کتاب عربی […]

ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی ریاضی   برای مشاهده درس اول اینجا کلیک کنید فی الحصه الأولى کان الطلاب یستمعون إلى کلام مُدرّس الکیمیاء.  در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می کردند.  و کان بینهم طالب مُشاغب قلیل […]

معنی درس اول عربی یازدهم ریاضی تجربی فنی متن و ترجمه درس اول عربی یازدهم انسانی ریاضی معنی درس دوم اینجا کلیک کنید برای دانلود کل کتاب اینجا کلیک کنید (یا أیُها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خیراً منهم و لا نساءً من نساء عسى […]

دانلود کتاب عربی یازدهم دانلود مستقیم کتاب عربی یازدهم (فایل نهایی چاپ شده) برای دانلود مستقیم کتاب عربی رشته انسانی اینجا کلیک کنید برای دانلود مستقیم کتاب رشته تجربی و ریاضی اینجا کلیک کنید ترجمه درس اول عربی یازدهم از اینجا زبان عربی در ایران پیشینه‌ای کهن در ادبیات و […]

دانلود کتاب عربی زبان قرآن ۲ پایه یازدهم (علوم انسانی) –  پیشنویس کتاب برای دانلود مستقیم کتاب انسانی اینجا کلیک کنید برای دانلود مستقیم کتاب مشترک (تجربی و ریاضی) اینجا کلیک کنید     القرآن أو القرآن الکریم هو الکتاب الرئیسی فی الإسلام، یُعَظِّمُه المسلمون ویؤمنون بأنّه کلام الله [۱][۲] […]

خدمات شرکت ناسار