برچسب: فن ترجمه عربی

لانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پارول
Posted in مقالات حوزه ترجمه

معادل های ایجاد در عربی و فارسی

معادل های ایجاد در عربی و فارسی یکی از مواردی که در ترجمه بین زبان عربی و فارسی مشکلات زیادی به وجود می آورد بحث…

بیشتر بخوانید
نوشتن چکیده برای مقاله عربی
Posted in آموزش زبان ( عربی و فارسی )

معادل های نیاز داشتن در عربی

معادل های نیاز داشتن در عربی «نیاز داشتن» و معادلهای آنیکی دیگر از مفاهیمی که در زبان عربی برای بیان آن غالباً از معادل فعلی…

بیشتر بخوانید
روش های تحقیق
Posted in آموزش زبان ( عربی و فارسی )

ترجمه ترکیب وصفی عربی

ترجمه ترکیب وصفی عربی ترکیبهای وصفی چنان‌‌که در دروس نحو عربی خوانده‌ایم، در زبان عربی صفت با موصوف، در چهار ویژگی مطابقت می‌کند: در جنس…

بیشتر بخوانید