معادل های ایجاد در عربی و فارسی

معادل های ایجاد در عربی و فارسی یکی از مواردی که در ترجمه بین زبان عربی و فارسی مشکلات زیادی به وجود می آورد بحث اشتراکات لفظی است. این مسأله خصوصا بین عربی و فارسی به دلیل تشابه رسم الخط و تداخل واژگانی بسیار زیاد بیشتر به چشم می خورد. یکی از کلماتی که در …
ادامه ی نوشته معادل های ایجاد در عربی و فارسی

معادل های نیاز داشتن در عربی

معادل های نیاز داشتن در عربی «نیاز داشتن» و معادلهای آنیکی دیگر از مفاهیمی که در زبان عربی برای بیان آن غالباً از معادل فعلی استفاده نکرده‌اند، مفهوم فعل «نیاز داشتن» است که هر چند، گاه معادل فعل «اِحْتَاجَ، یَحْتَاجُ» به شمار می‌آید، در بیشتر موارد، برای بیان آن از روش زیر بهره جسته‌اند:فاعل معنایی …
ادامه ی نوشته معادل های نیاز داشتن در عربی

ترجمه ترکیب وصفی عربی

133{icon} {views}ترجمه ترکیب وصفی عربی ترکیبهای وصفی چنان‌‌که در دروس نحو عربی خوانده‌ایم، در زبان عربی صفت با موصوف، در چهار ویژگی مطابقت می‌کند: در جنس (مذکر و مؤنث بودن)؛ عدد (مفرد، مثنی و جمع بودن)؛ معرفه یا نکره بودن و اعراب. در مقابل، مذکر و مؤنث بودن واژه‌ها در زبان فارسی مطرح نیست؛ مگر …
ادامه ی نوشته ترجمه ترکیب وصفی عربی