نظریه معناشناسی فیلمور

نظریه معناشناسی فیلمور قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمه ی آنها بر پایه ی نظریه ی معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نوان نشریه: پژوهش های زبانشناختی قرآن بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   همچنین بخوانید: روشی نوین در معناشناسی اطلاعات شماره: بهار …
ادامه ی نوشته نظریه معناشناسی فیلمور