ترجمه استعاره های مفهومی

476{icon} {views}ترجمه استعاره های مفهومی معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمه عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید المؤلف حبیب کشاورز استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان المستخلص استعاره مفهومی با استعاره سنّتی متفاوت است و اساس آن بر تشبیه …
ادامه ی نوشته ترجمه استعاره های مفهومی

ترجمه اشتغال در قرآن

277{icon} {views}ترجمه اشتغال در قرآن بررسی ساخت اطلاع «اشتغال» در ترجمه های فارسی قرآن کریم دانلود فایل کامل از اینجا بازتاب اشتغال زنان در رمان Read نویسندگان: کاظمی نجف آبادی سمیه* به دلیل تفاوت زیرساخت های کلامی و کاربردشناختی دو زبان، گاهی در فرایند ترجمه، بخشی از معنا از دست می رود و در ساخت …
ادامه ی نوشته ترجمه اشتغال در قرآن

بحران هویت قهرمان زن

138{icon} {views}بحران هویت قهرمان زن تحلیل روان‌شناختی بحران هویت قهرمان زن در فرهنگ مردسالار از خلال مطالعه رمان ترس و لرز اثر نوتومب بازتاب اشتغال زنان در رمان Read دانلود فایل کامل مقاله از اینجا چکیده تصویر زنان در ادبیات متأثر از نگاه فرهنگ جامعه به جایگاه زنان می‌باشد. محیط زندگی نه‌تنها تأثیر بسزایی در …
ادامه ی نوشته بحران هویت قهرمان زن