برچسب: مقالات

آموزش زبان عربی
Posted in زبان شناسی و تحلیل گفتمان

ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان

ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان دانلود مقاله ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان: بررسی جایگاه زبان مادری در یادگیری و به‌کارگیری زبان انگلیسی در ایران برای…

بیشتر بخوانید
هزینه ویرایش عربی
Posted in زبان شناسی و تحلیل گفتمان

انواع واو در زبان عربی و فارسی دری

انواع واو در زبان عربی و فارسی دری دستور زبان های عربی و فارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را…

بیشتر بخوانید
بز اخفش یعنی چه
Posted in زبان شناسی و تحلیل گفتمان

تفاوت کنایه با ضرب المثل

تفاوت کنایه با ضرب المثل : عنوان نشریه: پژوهش زبان و ادبیات فارسی : بهار و تابستان ۱۳۸۷ , دوره – , شماره ۱۰ ;…

بیشتر بخوانید