ترجمه استعاره های مفهومی

475{icon} {views}ترجمه استعاره های مفهومی معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمه عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز نظریه معناشناسی فیلمور Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید المؤلف حبیب کشاورز استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان المستخلص استعاره مفهومی با استعاره سنّتی متفاوت است و اساس آن بر تشبیه نیست. همچنین …
ادامه ی نوشته ترجمه استعاره های مفهومی

امام حسین در شعر عربی

443{icon} {views}امام حسین در شعر عربی شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین نظریه معناشناسی فیلمور Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   صدیقه زودرنج ۱ زهرا کوچکی نیت ۲ ۱ گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا ۲ دانشگاه اراک خیزش و بیداری اسلامی …
ادامه ی نوشته امام حسین در شعر عربی

انواع شعر عربی

494{icon} {views}انواع شعر عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن نظریه معناشناسی فیلمور Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نویسندگان:  طالبی قره قشلاقی جمال*, بابازاده اقدم عسکر ارزیابی و نقد کتاب های درسی برای تحول در حوزه آموزش امری اجتناب ناپذیر است تا صاحبان آثار علمی را …
ادامه ی نوشته انواع شعر عربی