برچسب: مقاله نویسی

مقاله عربی
Posted in روش تحقیق

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله در چکیده بخش مهمی وجود دارد که کلمات کلیدی نامیده می شود. این بخش بسیار مهم است اما توسط برخی…

بیشتر بخوانید
دانلود مقاله زبان شناسی
Posted in روش تحقیق

فرق چکیده و چکیده مبسوط

فرق چکیده و چکیده مبسوط خلاصه ی مبسوط ساختاری مشابه با مقاله های کامل علمی- پژوهشی دارد. خلاصه ی مبسوط در اصل بسط یافته ی…

بیشتر بخوانید
شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربی
Posted in روش تحقیق

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما

روش هایی برای بالابردن ارجاعات به مقاله شما ۱- اگر مقاله فعلی‌تان با مقاله‌های قبلی‌تان در ارتباط است، در اثر فعلی به آثار قبلی‌تان ارجاع…

بیشتر بخوانید