برچسب : موصوف و صفت عربی

موصوف و صفت عربی

موصوف و صفت عربی برای مشاهده فایل ویدئوی جذاب آموزش موصوف و صفت اینجا کلیک کنید در زبان عربی به مانند زبان فارسی برای توضیح کلمات اسمی بعد از آن می آید که آن را توصیف می کند به اسم اول صفت و به اسم دوم موصوف می گویند مثال : ماشینِ زیبا ماشین: موصوف […]

۲۰ مهر ۱۳۹۷

دانلود و مشاهده فایل آموزش موصوف و صفت عربی (تصاویر انیمیشن جذاب)

دانلود و مشاهده فایل آموزش موصوف و صفت عربی (تصاویر انیمیشن جذاب) برای دانلود و مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید توضیح موصوف و صفت در زبان عربی به زبان ساده و فارسی اینجا کلیک کنید « موصوف و صفت» و« مضاف و مضاف الیه» التلمیذ الناجح دانش آموز موفق التلمیذ الناجح دانش آموز موفق موصوف […]

۱۲ مهر ۱۳۹۷