برچسب: واژه شناسی

بیق به چه معناست ؟
Posted in اطلاعات عمومی

بیق به چه معناست ؟

بیق به چه معناست ؟ بیق به معنای کودن، ابله، بی توجه، نفهم، نو آی کیو، خنگ محمدرضا شاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ…

بیشتر بخوانید
مقاله عربی
Posted in اطلاعات عمومی

پر بیراه نگفتن یعنی چه

702{icon} {views}پر بیراه نگفتن یعنی چه پر بیراه گفتن یا نگفتن به چه معناست بیراه گفتن به معنای حرف نامربوط و غیر منطقی زدن است…

بیشتر بخوانید
معتنا به یعنی چه
Posted in اطلاعات عمومی

معتنا به یعنی چه

معتنا به یعنی چه ؟ عبارت متنابه یا معتنا به را زیاد می شنویم این عبارت به چه معناست ؟ ریشه آن از چه زبانی…

بیشتر بخوانید