برچسب: واژه شناسی

یلخی به چه معناست
Posted in اطلاعات عمومی

یلخی یعنی چه ؟

482{icon} {views}یلخی یعنی چه ؟ یلخی به چه معناست ؟ معنای کلمه یلخی – یلخی کلمه ای ترکی است ؟ یلخی در لغت نامه دهخدا:…

بیشتر بخوانید
گرخیدن به چه معناست
Posted in اطلاعات عمومی

گرخیدن به چه معناست

770{icon} {views}گرخیدن به چه معناست گرخیدن که در کلام عامه به کار می رود به چه معناست ؟ ترسیدن، گرخید:ترسید، خالی کردن میدان از روی…

بیشتر بخوانید
پاتریاک یعنی چه
Posted in اطلاعات عمومی

پاتریاک به چه معناست

پاتریاک به چه معناست پاترایک در در زبان عربی به آن بطریرک می گویند به چه معناست پاتریارک یا پاطریارخ یا پطریارخ یا پاتریارش واژه‌ای…

بیشتر بخوانید