ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون

قاعده تنازع چیست تنازع در صرف و نحو عربی

قاعده تنازع چیست تنازع در صرف و نحو عربی

در زبان عـربی تنازع یعنی اینکه دو عامل(فعل‌ یا‌ شبه فعل)مقتضی‌ عمل رفع یا نصب در یک اسم ظاهر باشند،همچون«قام و قعدا اخواک.رأیت‌ و أکرمتهما ابو یک»و در این صورت یکی از عاملها عمل می‌کند و برای عامل‌ دیگر ضمیر متناسب می‌آورند.در‌ مـثال‌ اول«قـام»و«قعدا»هر دو فعل هستند و در«اخوا»تنازع دارند که«قام»در آن عمل کرده،یعنی«اخوا»فاعلش‌ قرار گرفته،اما برای«قعدا»ضمیر«الف»که فاعل آن است آورده‌اند. و جایز است که به گفتهء بصریان«قاما و قعدا خواک»بنا به عمل فعل دوم‌ گفته‌ شود.

تنازع گاه در فاعلیت است،یعنی هردو فعل خـواستار فـاعل‌اند،مانند«ضربنی و اکرمنی زید»و گاه در مفعولیت:«ضربت و اکرمت زیدا»و گاه در فاعلیت و مفعولیت،یعنی یکی اسم را فاعل بخواهد و دیگری مفعول: «اکرمنی‌ و اکرمت‌ زیدا»
منبع: ادبیات عرب یزد

التنازع في اصطلاح النحويين هو أن يتوجه عاملان متقدمان إلى معمول واحد متأخر، والمعمول يكون مطلوبا لكل منهما، والعامل قد يكون فعلا، وقد يكون ما يشبه الفعل، نحو اسم الفاعل، ويكون المعمول على علاقات متعددة بالنسبة إلى المتنازعين. وأنواعه أن يكون المتنازعان فعلين، نحو قولك: عرفتك تؤيد وتعظم قول الحق، ويكون أحدهما فعلا والآخر مشتقا، نحو: عرفتك مؤيدا تعظم قول الحق، فكل من مؤيدا وتعظم يتنازعان المعمول قول الحق، والأول اسم فاعل، والثاني فعل، ويكونان مشتقين، نحو: عرفتك مؤيدا معظما قول الحق، فالعاملان المتنازعان هما مؤيدا ومعظما وهما مشتقان.
التنازع هو أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما المعمول، ويكون كل من العاملين المتقدمين طالباً لذلك المعمول المتأخر. مثال على تنازع عاملين على معمول واحد: قوله تعالى: {ءاتوني أفرغ عليه قطرا}، فكل من الفعلين الأولين يطلب المفعول به الأخير. ومثال على تنازع ثلاثة عوامل على معمول واحد: كقولك: “كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم”، فشبه الجملة (على إبراهيم) في محل نصب مفعول به لكل من الأفعال الثلاثة الواردة. وفي مسألة الاشتغال خلاف بين الكوفيين والبصريين في أي العاملين أولى بالعمل وإن كان الفريقان متفقان في أصل جواز أي من العاملين: فالكوفيون: يختارون إعمال الأول وإهمال الثاني. أما البصريون: فيختارون إعمال الثاني وإهمال الأول.

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

View all posts by شرکت ناسار - تجارت با عراق →

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *