تصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح است

تصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح است

تصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح است

در مسائل مالی تصفیه حساب درست است و تسویه حساب صحیح نیست. توضیح در ادامه

در دوران اخیر بعضی گمان کرده اند که “تصفیه حساب” غلط است و به جای آن باید “تسویه حساب” بگویند. بعضی از فضلا (از جمله سعید نفیسی، در مکتب استاد، ص ۶۴) نیز بر این تصور غلط صحه گذاشته اند. تصفیه در عربی به معنای “پاک کردن و پالوده کردن” است و تصفیه حساب در موردی به کار میرود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. همین ترکیب مجازا به “هر نوع اقدام عملی برای انتقامجویی و کینه کشی” اطلاق میشود. ولی “تسویه” یعنی مساوی کردن، یکسان کردن، همسطح کردن (مثلا زمین ناهموار را) و “تسویه حساب” به معنای “ایجاد تعادل و موازنه در حساب” است. این ترکیب به معنای مجازی به کار نمیرود و با تصفیه حساب مرادف نیست.

 

غلط ننویسیم، ص١٠٧
به قلم مرحوم #ابوالحسن_نجفی
انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


فرهنگ فارسی (دکترمحمّد معین) تسویه : برابر کردن ، مساوی ساختن ، یکسان کردن

تسویه کردن : برابر کردن ، مساوی ساختن

تصفیه : (1) پاک کردن، پاکیزه ساختن، پالودن، صاف کردن، بی آلایش کردن، خالص کردن

(2) به پایان رسانیدن امری (3) رفع اختلاف کردن / تصفیه حساب : پاک کردن حساب خود

با شخص دیگر یا مؤسّسه ای، تفریغ حساب.

فرهنگ عمید (حسن عمید)

تسویه : مساوی کردن ، برابر کردن ، یکسان کردن ، راست کردن

تصفیه : (توضیح آن شبیه به فرهنگ معین است)

تصفیه حساب : حساب قرض و طلب خود را با دیگری روشن ساختن و پاک کردن

غلط ننویسیم (دکتر ابوالحسن نجفی)تصفیه ی حساب : در دوران اخیر بعضی گمان کرده اند که « تصفیه ی حساب» غلط است و

به جای آن باید « تسویه ی حساب» بگویند. بعضی از فضلا (از جمله سعید نفیسی ، در

مکتب استاد، ص64) نیز بر این تصوّرغلط صحّه گذاشته اند.

تصفیه در عربی به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است و « تصفیه ی حساب» در

موردی به کار می رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد.همین

ترکیب مَجازاً به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشی اطلاق می شود ؛ ولی «

تسویه » یعنی «مساوی کردن ، یکسان کردن» ، هم سطح کردن (مثلاً زمین ناهموار را) و «

تسویه ی حساب» به معنای « ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است.

این ترکیب در معنای مجازی به کار نمی رود و با « تصفیه ی حساب» مرادف (هم معنی)

نیست.

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و سئو و طراحی قالب توسط : شرکت نوین پرداز گستر پارسیان