دسته: مقالات حوزه ترجمه

دانلود مقاله زبان شناسی 0

ساخت اطلاعی و ترجمه

ساخت اطلاعی و ترجمه نقش ساخت اطلاعی در ترجمه برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید نقد ترجمۀ ساخت اطلاعی نشان‌دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم برای دانلود فایل اصلی مقاله اینجا کلیک...

هزینه ویرایش عربی 0

نگاهی انتقادی به ترجمه

نگاهی انتقادی به ترجمه نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید در کتاب چین نامه که به تازگی تصحیح و حاشیه نویسی شده است،...